Executive MBA (foto: se-institute.dk)

Executive MBA (foto: se-institute.dk)

En executive mba er en uddannelse, der tilbyder nogle givende kompetencer. Det handler om at kunne udvikle sig i en retning, der kan være tjenende, både for en selv og for almenvellet. Forretninger handler ikke kun om at realisere udelukkende egoistiske foretagender. Det handler derimod om at kunne udvikle det partikulære i forsoning med det almene. Hvad skal det så betyde? Det skal betyde, at den mest givende udvikling, der finder sted, er den, der sker indenfor nogle rammer, der angiver en retning eller en bestemmelse. Det er ikke sådan, at denne angivne retning eller bestemmelse har absolut magt. Derimod skal det forstås sådan, at den angivne retning for en stund tæller som noget, der er absolut og givet. Det handler om at kunne fremstille sig selv, som en del af noget større, som noget meningsfuldt. Det er der i disse dage ikke noget i vejen med. Tværtimod er der et stort potentiale at hente netop her, det vil sige, at underordne sig den store helhed.

Det almene og det partikulære

En executive mba tilbyder kompetencer og evner, der gør en i stand til at forstå det enkelte såvel som det almene. Man bliver i stand til, som ørnen, at forholde sig svævende med et enormt vingefang, men som falken bliver ens blik trænet til at kunne se forskelle og detaljer. Man bliver blæksprutten, der formår at gribe sagerne ved deres rødder uden at miste det generelle overblik, uden at stagnere i ren passivitet.

Godt klædt på

En executive mba er altså en uddannelse, der uddanner nogle af de bedste indenfor feltet til at kunne varetage de opgaver, der bliver stillet på arbejdsmarkedet. At være godt klædt på er at være godt forberedt og være velvidende om sin egen position. Her giver det simpelthen god mening at være iklædt et potentiale, der kan løfte en op.
Læs meget mere om executive mba her

Få større indblik her:

Forretningsudvikling gavner dig, dine ansatte og hele dit firma

Lederkurser ruster en med erfaring, viden og overblik

Share

About the Author


Comments are closed.