Ledelse kræver en grundig viden (foto viauc.dk)

Ledelse kræver en grundig viden (foto via.dk)

Mange siger, at man enten er en født leder eller medfølger. Men sådan er det ikke nødvendigvis. I stedet er det fornuftigt at se på det som en udvikling af visse kompetencer. Kompetencerne bliver sat under prøve og under udvikling, når man påbegynder lederkurser. Hvis man ønsker at forbedre sine egenskaber og evner indenfor ledelse af organisationer og virksomheder, er det en fornuftig ide at sætte sine egne kompetencer under prøve. Det gør man ved at tage del i de tilbudte lederkurser, der findes.

Erfaring og viden

Disse lederkurser er i stand til at kunne pege fremad, henimod det endnu ukendte. For en leder navigerer altid sin virksomhed henimod noget kendt ukendt. Det handler om at kunne udvise dømmekraft, erfaring og disciplin i sin navigering. Som en kaptajn på en båd er man nødsaget til at træffe beslutninger, der kan synes hårde og tunge. Men det er ikke sådan, at beslutningerne af den grund bliver ubesluttelige. Nej, de kan synes sådan. Men hvis man netop har deltaget i lederkurser, kan man også være sikker på, at man får meget ud af sine tillærte kompetencer på arbejdsmarkedet. Lederkurser bliver nemlig skabt med henblik på at blive brugt ude i den virkelige verden. Af netop den grund er der altså altid en relevans at fornemme i de forskellige kurser, som man har deltaget i.

Et kort at navigere efter

Lederkurser ruster ledere bedre til at kunne navigere i en forretningsverden, der synes dynamisk og udfordrende. Der er ikke noget bedre end at kunne navigere sikkert og stabilt. Selvfølgelig vil der altid synes en usikkerhed i de beslutninger, som man træffer, men denne følelse af at have et overblik gøres bedre og mere skarp, når man har deltaget i lederkurser. Lederkurser skaber ledere, der kan og vil. Lederkurser giver lederne en mening og en erfaring at navigere efter.

Se på lederkurser hos VIA

Læs flere indlæg om lederkuser:

Lederkurser kan styrke din position på arbejdsmarkedet

Ledelse udvikling gør maskinen til et reaktionsdygtig væsen


Category: Kurser, Ledelse
Man kan som regel hurtigt fornemme om kulturen i en organisation er sund (foto se-institute.dk)

Man kan som regel hurtigt fornemme om kulturen i en organisation er sund (foto se-institute.dk)

Hvis folk ikke snakker pænt til hinanden i en virksomhed, så er arbejdsklimaet dårligt. Det siger næsten sig selv. Men hvorfor er det så så svært at snakke pænt til hinanden i en virksomhed? Hvorfor skal chefen altid snerre af dig? Hvorfor siger hende fra 3. sal ikke god morgen? Og hvorfor snakker man ikke mere sammen, når vi sidder til frokosten? Det kan være, at der er noget helt galt med jeres organisationskultur på dit arbejde. Det kan være, at der slet ikke bliver gjort noget for at fremme en mere positiv tilgang til jeres dagligdag. Hvis skyld er det? Jo, det er ledernes skyld. De skal tage dette ansvar alvorligt, men så skal medarbejderne også være med på at gøre det bedre.

En god organisationskultur kommer ikke af sig selv desværre

Man kan ikke bare sige: Nu vil vi have en god organisationskultur. Sådan fungerer det ikke. Man skal arbejde hårdt for at få en god og velfungerende organisationskultur. En sund organisationskultur skal starte fra toppen, og så skal den sive lige så stille ned til alle medarbejderne. Og det gør ikke noget, at lederne i toppen åbner snakker om, at der skal laves nogle ændringerne, så der kommer en sundere organisationskultur. Det behøver skam ikke være nogen hemmelighed. Folk kan jo godt mærke, hvis organisationskulturen ikke har været god.

Tag et kursus i god organisationskultur, hvis det ikke kommer naturligt til jer

Hvis du nu er den leder i virksomheden, som skal sørge for en god organisationskultur, men du slet ikke aner, hvad du skal stille op, så kan du tage et kursus i god organisationskultur. På den måde får du nogle redskaber til at implementere en god organisationskultur.

Klik her for at lære mere om god organisationskultur

 

Se flere indlæg om organisationskultur:

En god organisationskultur kan ses på bundlinjen

Det er vigtigt med en god organisationskultur


Category: Virksomhed
Ledelsen skal være i konstant udvikling (foto hansentoft.dk)

Ledelsen skal være i konstant udvikling (foto hansentoft.dk)

En ledelse er ikke automatisk bare en velsmurt maskine, der bare fungerer. Nogle gange skal der nogle justeringer til. Der skal nogle gange nogle små ændringer eller nogle små tiltag til før, at der er den bedste kommunikation imellem medarbejdere og ledere. Ledelse udvikling kan være en god ide, hvis man føler, at maskineriet har potentiale til at fungere endnu bedre, end det gør i forvejen. Med den helt rette ledelse udvikling får man nemlig også den helt rette optimering og maksimering af det materiale, man har til rådighed. Der står således en masse interessante perspektiver som åbne døre til rådighed. Det handler om at udnytte disse. Hvis bare kommunikation imellem hjerne og hænder er optimal, er reaktionstiden også hurtigere og mere handlekraftig. Det vil betyde, at alting vil gå meget mere effektivt og meget mere optimalt. Ved på den måde at justere i maskineriets tandhjul, bliver maskinen til meget mere end en maskine. Den begynder at få en reaktionstid som et levende menneske, der ikke er sat fast i automatismer, men derimod handler i kraft af sanseindtryk, der hurtigt når hjernecentret.

At få det bedste ud af karrieren

Ledelse udvikling kan anbefales til alle, der ønsker at få det bedste ud af karrieren. Og hvem gør ikke det? Hvilke karriere er ikke interessant nok til at gøre det til noget helt specielt? Hvilken karriere skaber ikke unikke muligheder af interessante koblinger og særlige potentialer? Alle ser et potentiale og en retning i det, de gør. Af den grund kan det også klart anbefales, at man undersøger de forskellige muligheder og chancer, der er indenfor de helt unikke specifikationer, som man forsøger sig indenfor.

Skaber et optimalt miljø

Ledelse udvikling driver virksomheder og mennesker frem. Der bliver skabt et optimalt miljø for handling og tænkning. Og sådan burde det også være. Et forum med fokus på de gode løsninger og smarte metoder.

Find meget mere om ledelse udvikling her

 

Se flere indlæg om ledelse her:

Lederkurser er både til lederen og den kommende leder

Forandringsledelse – få din virksomhed på rette kurs

Ledelse – har du en skjult leder gemt i dig?


Hold trådene samlet med en uddannelse i projektledelse (foto viauc.dk)

Hold trådene samlet med en uddannelse i projektledelse (foto viauc.dk)

Er man leder på et projekt i erhvervslivet, så bør man stille sig selv en række spørgsmål; hvor skal projektet lede hen og hvordan skal vi nå derhen? Det er to af de vigtigste spørgsmål, man kan stille til sig selv, når man er projektleder. Gør man dette, vil man finde ud af, at der er mange forskellige forgreninger af svarene. Har man nemlig et defineret mål for projektet, vil man opleve, at det kun kan nås, hvis man opfylder nogle andre krav. Det handler om, at man skal være opmærksom på, at det er de ansatte, der skal nå målet – det betyder, at hvis man ikke tager sig godt af de ansatte og sørger for, at de har det godt og er trygge, så kan man ikke nå nogen vegne. Det er i bund og grund det, ledelse handler om. At man lytter til sine ansattes signaler og behov og behandler dem derudfra. Man kan nemlig ikke lave en manual for, hvordan man behandler alle ansatte, idet alle er forskellige individer med forskellige behov, hvorfor man altså skal lære sig selv at lytte til disse, hvis man vil yde en god projektledelse.

Tallene på bundlinjen bliver defineret af de ansatte

Projektledelse handler om rigtig mange ting. Når man leder et projekt bliver man nemlig ikke bedømt på, hvordan man behandler de ansatte, men snarere på udfaldet af projektet og dermed også farven på tallene på bundlinjen. Dog forholder det sig således, at tallene på bundlinjen ofte bliver defineret af de ansattes engagement og arbejdsmoral, hvorfor det altså i ligeså høj grad handler om at man behandler dem godt. Derfor er projektledelse en uhåndgribelig størrelse, som man dog kan lære at håndtere og forstå, hvis man tager et kursus deri. Tager man et kursus i projektledelse vil man derudover også få sociale kompetencer, man kan bruge i alle livets aspekter.

Find et kursus i projektledelse her

 

Læs mere om projektledelse her:

Projektledelse kursus giver kompetencer, viden og erfaring


Category: Uddannelse
Organisationskultur  (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Vi lever i en moderne tid, hvor de fleste ting skal være organiserede og sat i kasser og hylder, før vi kan indrette os dem og finde ud af, hvad vi egentlig skal foretage os. Og det er der ikke meget at sige til – vi bliver konstant opdateret med vores smartphones, og vi er i bedste forstand hele tiden ”på”. Derfor er det helt væsentligt, at du – hvis du er så heldig at arbejde i en fremragende virksomhed – ved, hvad det vil sige at bestræbe sig på at efterleve en moderne organisationskultur.

Hvad er egentlig en organisationskultur?

Enhver arbejdsplads består af mere end det fysiske udtryk der umiddelbart møder en, når man træder ind på arbejdspladsen. Enhver virksomhed og arbejdsplads består nemlig ligeledes af kollegaer og et fælles socialt bånd, som binder top- og bundfolk sammen. Disse top- og bundfolk er sammen med til at definere, hvilke processer og strukturer, som virksomheden efterstræber, og netop disse processer og strukturer danner rammen for, hvad en organisationskultur er. Udtrykket ”organisationskultur” bliver et synonym for den måde, vi gør tingene på – altså den måde, hvorpå vi bruger diverse strukturer og processer til at organisere og lede en virksomhed.

Organisationskultur er en nødvendighed et sundt arbejdsmiljø

Alle i en virksomhed skal tage del i processen, hvis man skal ændre en fundamental strukturel proces, og derfor er det særdeles væsentligt, at alle ”chipper in” og gør deres del hver især, hvis en organisationskultur skal iværksættes (eller hvis en organisationskultur skal være med til at ændre den måde, som tingene bliver gjort på.)

En organistationskultur bunder i de normer og værdier, som hersker på en arbejdsplads og det vil derfor være helt nødvendigt og essentielt for eksempelvis en nyansat leder at videreudvikle og igangsætte en organistationskultur, der kan være med til at ændre det udtryk, som en virksomhed har udadtil.

 

Læs mere om organisationskultur hos Hansen Toft

 

Du kan også læse flere indlæg om organisationskultur her:

Det er vigtigt med en god organisationskultur

En god organisationskultur kan ses på bundlinjen


Category: Organisation
VIA lederkurser (foto: viauc.dk)

VIA lederkurser (foto: viauc.dk)

Er du allerede leder eller vil du gerne være leder, så er det bare med at finde et lederkursus. Selvom man allerede er leder, så kan man altid forbedre sig, der er altid noget, man kan gøre anderledes og bedre, men nogle gange kan det være svært at se, men der er heldigvis masser af hjælp at hente, og man kan finde personer, der er uddannede til at se det for en. Man skal altid tage imod hjælp, for det er netop ment som en hjælp, og hjælpen kan man tage og bruge konstruktivt.

Find ud af hvilket lederkursus der henvender sig til dig

Et lederkursus kan man tage mange forskellige steder, så det er bare med at finde ud af, hvor det lederkursus der passer bedst til dig er, altså hvor bliver det afholdt. Hvis man er i tvivl om den slags, så kan man altid søge på nettet. Her kan man for det første få en masse inspiration. Diverse udbydere af kurserne har hjemmesider, hvor man kan  gå ind og læse om de forskellige kurser, man kan se varigheden af dem, og man kan se, hvad det er, at man kan blive ekstra god til. Derudover kan man se, hvor de afholder de forskellige kurser, og man kan ud fra det planlægge ens eget kursus. Man kan til og med også tilmelde sig kurserne på nettet, men hvis man hellere vil snakke med en fra personalet på kursusstedet, så kan man også altid ringe til dem, så vil de være behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål og du kan også tilmelde dig kurset der. På nettet kan man også finde andre, der har taget det kursus, som du har i kikkerten. Dermed kan man læse om andres udbytte af kurset, og man kan hurtigt fornemme, om kurset så faktisk reelt er noget for en. Så kig dig omkring og find et lederkursus allerede nu.

 

Se på lederkurser hos VIAUC

 

Læs mere om lederkurser:

Lederkurser kan styrke din position på arbejdsmarkedet


Category: Ledelse
Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Det er enormt vigtigt, at man trives på sin arbejdsplads. Det kan være svært at sætte en finger på, hvad præcis det er der gør, om man trives eller ej.

Der er nemlig en masse forskellige faktorer på spil, som man ikke selv er herre over. Naturligvis er det afgørende, at man har nogle søde og rare kolleger. Nogle folk man kommer godt ud af det med, og nogle folk man kan relatere til og nyder at omgås. Det er helt centralt for, at man kan lide at gå på arbejde.

En arbejdsdag bliver meget sjovere og nemmere, hvis man arbejder med nogle folk, man kommer godt ud af det med, og det bliver samtidig meget nemmere at komme op om morgenen også. Der er imidlertid også en masse andre ydre omstændigheder, som man ikke selv i samme omfang kan påvirke. Det er nemlig ligeså vigtigt, at der er en god kultur internt alle ansatte imellem på arbejdspladsen. Hvis der er en god organisationskultur, er det meget nemmere at opnå sine resultater og trives med sit arbejde. Hvis der omvendt hersker en dårlig kultur, smitter det meget hurtigt af på nyankomne, og så bliver de også selv ufrivilligt bærere af den negative kultur.

En god organisationskultur kan ses på bundlinjen

Det er ikke til at tage fejl af, hvor vigtigt en god kultur i organisationen er. Det er sågar så vigtigt, at man kan se det på bundlinjen, hvis der er en sund og god kultur. Omvendt smitter det også af på resultaterne, hvis man har en dårlig og negativ kultur. Mange tror, at det hele handler om tørre tal og kynisme, hvis man vil klare sig godt i erhvervslivet – men her tager man fejl. Det er lige så vigtigt for resultatet, at skabe sunde og positive rammer at arbejde under.

 

Se mulighederne med organisationskultur hos Hansen Toft


Category: Organisation
Uddannelse er vejen frem, hvis du sidder fast (foto viauc.dk)

Uddannelse er vejen frem, hvis du sidder fast (foto viauc.dk)

Uddannelse har altid været utrolig vigtigt. Det bliver imidlertid ikke mindre vigtigt med tiden. Vi lever i et fuldstændigt konkurrencesamfund, hvor man ikke længere kommer langt uden en god uddannelse. Det handler hele tiden om at kvalificere og dygtiggøre sig, og det er gennem hele ens liv. I takt med at vi skal blive længere og længere på arbejdsmarkedet, er det altid nok at uddanne sig en gang, og derefter forvente at man kan klare 45-50 år på et omskifteligt og udfordrende arbejdsmarked. Man kan heller ikke forvente, at man nødvendigvis vælger rigtigt første gang, man prøver. Ofte kræver det mere end et enkelt forsøg, når man skal forsøge at finde ud af, hvad man skal lave resten af sit liv. Det er ikke særlig let, og mange har ofte store problemer med netop dette. Er man en af dem, der ikke ved præcis hvilken vej de skal gå allerede fra de er helt unge, kan nogle godt have en tendens til at tro, at de ikke duer til noget. Intet kunne være mere forkert. Det er langt de færreste, der har deres uddannelsesforløb planlagt, og ofte sker der en masse uforudselige ting undervejs.

EBA er en langtidsholdbar efteruddannelse

Selvom man naturligvis bør vælge uddannelse ud fra ens interesser, så kan man godt tænke en lille smule over, hvilke uddannelser der kan give jobs, og hvilke uddannelser der er brug for i fremtiden. Nogle uddannelser anses nemlig for at være mere holdbare end andre. Det er der god grund til. Vi lever trods alt i en tid, hvor teknologi udskifter flere og flere af de opgaver, der tidligere er blevet løst manuelt. Derfor er efteruddannelse i høj grad aktuelt for mange, for at kunne følge med arbejdsmarkedets efterspørgsel på arbejdskraft. Ønsker man at videreuddanne sig, så er EBA stedet. EBA er en ambitions efteruddannelse til blandt andet maskinmestre, ingeniører og andre tekniske videregående uddannelser.

Find EBA her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/Sider/DiplomainEngineeringBusinessAdministration%20EBA.aspx


Category: Uddannelse
Akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Er du klar på dit livs store udfordring? Er du klar til at vende op og ned på hverdagen? Er du klar til at gøre livet mere spændende? Er du i det hele taget bare klar til forandring? Så er du nok en af dem, der er klar til at tage en akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning. A hvad for noget, tænker du måske. Kan jeg tage en akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning og dygtiggøre mig yderligere? Ja, det kan du faktisk. Og det er slet ikke så svært at komme i gang, som man kunne frygte.

Mere info om en akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

Nu ved du det. Det er muligt at tage en akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning. Så nu er det op til dig, om drømmen om at kvalificere sig yderligere skal blive til virkelighed. Skal den? Så lær meget mere om akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning, så du tager beslutningen på det mest oplagte grundlag, det er muligt for dig. Der skal nemlig også lægges en masse arbejde i en akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning, og det kan være svært for mange at komme tilbage på skolebænken, når de har været væk fra den i mange år.

Det er din akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

Uanset hvad skal det siges, at der er mange positive ting ved at tage en uddannelse, når man er kommet lidt op i årerne. Du er mere motiveret til at sidde på skolebænken og lære igen. Det kan blive en stor fordel for dig, hvis du vil tage en akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning. Desuden har du også en masse praktisk erfaring, du kan blande med den nye teori, du lærer. Det er altid et plus.

Klik her for at lære mere om en akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning.


Category: Uddannelse
Er du den næste projektleder? (Foto: tawanike.com)

Er du den næste projektleder? (Foto: tawanike.com)

Diploma in project management er for enhver, der har en leder gemt i sig. Der er noget helt særligt over det at lede. Det handler ikke om at bestemme. Det handler om at se det potentiale, der er i grupper og fællesskaber, ideer og innovationer. Der er mange måder at lede på og skabe resultater på. Alt efter omstændigheder og personer handler det om at sætte den brændende interesse ind i dem, som kan give projektet sin sidste kant. Det handler altså om at kunne se projekterne, allerede før de egentlig eksisterer, og puste liv i dem. Det handler om at kunne se en gnist og så sætte den fri.

At skabe muligheder

Med en diploma in project management bliver alt dette gjort meget mere håndgribeligt, og man er blevet undervist i en masse forskellige strategier, som kan være med til at skabe et rum og en plan for alle dem, som er en del af projektet. Virksomheder nu om dage søger personer, som kan være med til at føre projekter ud i den virkelige verden. Der skal også følge en slags praktisk sans med den person, som tager en diploma in project management. Det handler nemlig om virkeligheden og om at kunne flytte rundt og skabe resultater ud fra en given virkelighed. Det kan klart og varmt anbefales, at man undersøger muligheder indenfor, hvis man har en passion for at skabe og udvikle.

Et overblik

En diploma in project management skaber et overblik, som er vigtigt at have i mange forskellige situationer. Både på hjemmefronten og på jobfronten er det vigtigt at have dette særlige blik, der formår at finde både de stærke og de svage led i kæden. Det er ved at skabe harmoni og balance gennem forståelse for projekt og mennesker, at man skaber succes.


Category: Uddannelse