Læg en solid forretningsplan (foto hansentoft.dk)

Læg en solid forretningsplan (foto hansentoft.dk)

Forretningsudviklingen skal være med til at gøre dit firma til det bedste firma, der findes i det felt, som dit firma florerer inden for. Dit firma skal ikke kun være det bedste firma udadtil, men ikke mindst også indadtil. Husk at et firma ikke er stærkere, end den svageste mand, der arbejder der. I forretningsudvikling lærer du at se anderledes på opgaver og problemer og gør processen fra problem til succes opnåelig – og ikke mindst visibel. Mulighederne venter forude – lær at gribe dem med forretningsudvikling.

For at opnå den bedste forretningsudvikling skal du have den bedste forretningsudvikler ansat
En god forretningsudvikler er hurtig til at se, hvad der kan gøres for at din arbejdsplads, for at den bedste forretningsudvikling sker fyldestgørende. Det drejer sig både om procentvis stigning af væksten i firmaet, men også at få alle parter i firmaet til at arbejde sammen på kryds og tværs. Det handler om at ledelsen skal fungere som en ledelse, kollegerne skal kunne arbejde sammen og alle skal synes, at det, de laver, er bedre end noget andet. Forretningsudvikleren ser mulighederne og griber den, for at gøre din arbejdsplads bedre end nogen anden.

Forretningsudvikling er til for din skyld

Det er dig og din arbejdsplads, der er i fokus, når I skal gennemgå en forretningsudvikling. Man kunne måske forestille sig, at det var det output, I som arbejdsplads havde – jeres salg eksempelvis – men det er imidlertid det inden for arbejdspladsens rammer, der er afgørende for den udvikling, som en forretningsudvikling afstedkommer. Og fordi det er dit firma indadtil, der bliver styrket, bliver firmaets eller arbejdspladsens profil udadtil automatisk ligeledes forstærket.

Se mulighederne for kurser i forretningsudvikling her

 

Læs mere om forretningsudvikling:

Forretningsudvikling er en optimering af din virksomhed


Business management (foto: se-institute.dk)

Business management (foto: se-institute.dk)

Du vil have mulighed for at kunne styrke de forcer, som du allerede besidder, hvis du vælger at tage en uddannelse i det, der hedder business management. Business management er en uddannelse for dig, der interesserer dig for økonomiske processer i større og mindre virksomheder, og som samtidig har flair for at være en dedikeret og ansvarsfuld leder.

Styrk blandt andet dit ordforråd med business management

Med en uddannelse i business management, vil du have mulighed for at kunne styrke dit engelske ordforråd, fordi det er enormt essentielt, at du kan tale fejlfrit engelsk, hvis du skal kunne arbejde på et internationalt plan i forbindelse med din virksomhed og din business-kunnen
En uddannelse i business management kan og vil uden tvivl kunne gøre dig langt mere kompetent inden for nogle enkelte udvalgte kerneområder, som hersker i stor grad inden for business industrien. Du vil du hurtigt opdage, hvor meget mere du kan, end de fleste andre på arbejdsmarkedet, hvis du vælger at tage en uddannelse i business management – og det vil gavne dig på mange måder.

Styrk dit CV med en uddannelse i business management

Lever og ånder du for business, og har du intentioner, drømme og håb om fremadrettet at arbejde med business, så vil det være en kæmpe fordel for dig med en uddannelse i business management. På den måde vil du nemlig kunne styrke dit CV, og derved dine muligheder for fremtidige ansættelser i business industrien. Det vil give dig bedre muligheder for at komme ud på et noget bredere arbejdsmarked, og du vil opdage, at du med din uddannelse i business management vil have mange flere kundskaber og kerneområder, som du er stærke indenfor, end mange af de andre ansøgere. Og hvem vil ikke have det?

 

Læs mere om business management her


Category: Forretning
Videreuddannelse sygeplejerske (foto: via.dk)

Videreuddannelse sygeplejerske (foto: via.dk)

Der er mange muligheder for at udvikle på det, der populært bliver kaldt for ansættelighed. Ansættelighed handler om, hvor attraktiv du er at ansætte. De findes rigtig mange muligheder for videreuddannelse, hvis du er sygeplejerske. Det kan derfor være en stor fordel at undersøge de mange muligheder der er for videreuddannelse, hvis du er sygeplejerske, og samtidig går rundt med en ønske om at skifte til en ny stilling. Det kan være en fordel med videreuddannelse, hvis du er sygeplejerske, og  det gælder naturligvis uanset om det er i det private eller i det offentlige, du har tænkt dig at søge videre. Det hænger sammen med, at der sker rigtig meget udvikling inden for de forskellige redskaber, og det kan derfor være en fordel at få opdateret denne viden gennem videreuddannelse, hvis du er sygeplejerske. Med Denne nye viden bliver du nemlig i stand til at træffe de hurtige beslutninger, som er nødvendige inden for faget. Med en videreuddannelse kan du nemt skifte fag, og du kan være sikker på, at du kommer forrest i køen, når der skal ansættes i nogle af de stillinger, som du lige nu betragter som attraktive.

 Gør det nemmere at få job som sygeplejerske med videreuddannelse

Med videreuddannelse som sygeplejerske kan du være sikker på, at dine jobmuligheder forbedres markant. Hvis du er en af de heldige, der har været så fremmad synede at blive medlem af en a-kasse kan du med sikkerhed få dækket nogle af dine udgifter til videreuddannelse inden for dit fag som sygeplejerske gennem din a-kasse.

 

Find videreuddannelse som sygeplejerske lige her


Category: Uddannelse
Business management  (foto: se-institute.dk)

Business management (foto: se-institute.dk)

Hvis du interesserer dig for økonomiske beslutningsprocesser i større virksomheder og de ledelsesmæssige aspekter af samme førnævnte økonomiske beslutninger, så kan du overveje at styrke dine kompetencer og arbejde videre med dine interesser med en uddannelse i business management. Desuden vil du med en uddannelse i business management styrke dit engelske ordforråd – ikke mindst fordi, at det er enormt essentielt og vigtigt at kunne starte fejlfrit engelsk, hvis du skal arbejde med business fremadrettet. En uddannelse i business management kan gøre dig mere kompetent inden for enkelte kerneområder inden for business industrien, og du vil hurtigt opdage, hvor meget du er foran mange af de andre på markedet, hvis du har en uddannelse i business management.

Styrk dit CV og dine jobmuligheder med en business management uddannelse

Hvis du elsker business og gerne fremadrettet vil arbejde med business, så kan du styrke dit CV og dine muligheder for arbejde med en uddannelse for business management – til jobinterviews og lignende vil du hurtigt opdage, hvor meget du er foran mange af de andre ansøgere – og det vil dem, der er ansvarlige for (og foretager) jobinterviewet sandsynligvis også.
Du vil have bedre muligheder for at komme ud på det brede arbejdsmarked, og du vil hurtigt opdage, at du med en uddannelse i business management vil have langt flere af de arbejdsmæssige aspekter af business industrien, end mange andre.

En uddannelse i business management styrker dig som menneske

Udover at du styrke dit CV og dine fremtidige jobmuligheder, så kan en uddannelse i business management faktisk også sagtens gøre dig til et bedre menneske. Du vil blive bedre til på langt sigt at løse konflikter og du vil blive langt bedre til at kommunikere med andre individer – både inden- og udenfor arbejdspladsen og dennes arena.

 

Se på uddannelse i business management her


Category: Ledelse
Sæt fokus på innovation (foto se-institute.dk)

Sæt fokus på innovation (foto se-institute.dk)

Der er en kendt frase, som hedder: ” hvem siger at man ikke kan lære en gammel hund nye tricks”. Selvom Denne frase umiddelbart omhandler en hund, så kan man dog sagtens overføre det på mennesker også. Det er i så fald også sådan den er ment. Det handler overordnet om, at det er aldrig for sent for nogle af os i forhold til at skulle og kunne lære noget nyt, dvs. du kan lære hele livet, og det bør du også huske at gøre noget ved. I den tid som vi lever i i dag, så stilles der i samme også store krav til, at vi som mennesker hele tiden skal lære noget og blive dygtigere i vores væren og på vores arbejde. Det forholder sig sådan, at der i disse tider er et stort fokus på fremskridt. Det er sådan set, det som man måler succes på. Det er ikke uden grund at innovation ikke er et ord, som man kan undgå nu om dage.

Bliv dygtigere og bedre til dit arbejde med en mini mba.

Spørgsmålet er så, hvordan er det lige at man sikrer denne udvikling, denne innovationsproces? Det er der mange holdninger til. Dog så skal man forestille sig, hvad der vil give mening i forhold til en selv. Dog så er det en god idé at tænke på fremskridt i forhold til ens arbejdsliv. Hér er det fordelagtigt at man tænker langsigtet. Det skal både ses i forhold til, at vi nu skal være på arbejdsmarkedet i mange flere år, samtidig med at markedet er meget i et flow, og der sker hele tiden nye ting. For at kunne følge med og tænke nyt og innovativt, så kan man vælge at tage en mini mba i et eller andet relevant i forhold til ens arbejde.

Læs mere om at tage en spændende og lærerig mini mba hos Scandinavian Executive Institute.


Category: MBA
Ledelse kræver en grundig viden (foto viauc.dk)

Ledelse kræver en grundig viden (foto via.dk)

Mange siger, at man enten er en født leder eller medfølger. Men sådan er det ikke nødvendigvis. I stedet er det fornuftigt at se på det som en udvikling af visse kompetencer. Kompetencerne bliver sat under prøve og under udvikling, når man påbegynder lederkurser. Hvis man ønsker at forbedre sine egenskaber og evner indenfor ledelse af organisationer og virksomheder, er det en fornuftig ide at sætte sine egne kompetencer under prøve. Det gør man ved at tage del i de tilbudte lederkurser, der findes.

Erfaring og viden

Disse lederkurser er i stand til at kunne pege fremad, henimod det endnu ukendte. For en leder navigerer altid sin virksomhed henimod noget kendt ukendt. Det handler om at kunne udvise dømmekraft, erfaring og disciplin i sin navigering. Som en kaptajn på en båd er man nødsaget til at træffe beslutninger, der kan synes hårde og tunge. Men det er ikke sådan, at beslutningerne af den grund bliver ubesluttelige. Nej, de kan synes sådan. Men hvis man netop har deltaget i lederkurser, kan man også være sikker på, at man får meget ud af sine tillærte kompetencer på arbejdsmarkedet. Lederkurser bliver nemlig skabt med henblik på at blive brugt ude i den virkelige verden. Af netop den grund er der altså altid en relevans at fornemme i de forskellige kurser, som man har deltaget i.

Et kort at navigere efter

Lederkurser ruster ledere bedre til at kunne navigere i en forretningsverden, der synes dynamisk og udfordrende. Der er ikke noget bedre end at kunne navigere sikkert og stabilt. Selvfølgelig vil der altid synes en usikkerhed i de beslutninger, som man træffer, men denne følelse af at have et overblik gøres bedre og mere skarp, når man har deltaget i lederkurser. Lederkurser skaber ledere, der kan og vil. Lederkurser giver lederne en mening og en erfaring at navigere efter.

Se på lederkurser hos VIA

Læs flere indlæg om lederkuser:

Lederkurser kan styrke din position på arbejdsmarkedet

Ledelse udvikling gør maskinen til et reaktionsdygtig væsen


Category: Kurser, Ledelse
Man kan som regel hurtigt fornemme om kulturen i en organisation er sund (foto se-institute.dk)

Man kan som regel hurtigt fornemme om kulturen i en organisation er sund (foto se-institute.dk)

Hvis folk ikke snakker pænt til hinanden i en virksomhed, så er arbejdsklimaet dårligt. Det siger næsten sig selv. Men hvorfor er det så så svært at snakke pænt til hinanden i en virksomhed? Hvorfor skal chefen altid snerre af dig? Hvorfor siger hende fra 3. sal ikke god morgen? Og hvorfor snakker man ikke mere sammen, når vi sidder til frokosten? Det kan være, at der er noget helt galt med jeres organisationskultur på dit arbejde. Det kan være, at der slet ikke bliver gjort noget for at fremme en mere positiv tilgang til jeres dagligdag. Hvis skyld er det? Jo, det er ledernes skyld. De skal tage dette ansvar alvorligt, men så skal medarbejderne også være med på at gøre det bedre.

En god organisationskultur kommer ikke af sig selv desværre

Man kan ikke bare sige: Nu vil vi have en god organisationskultur. Sådan fungerer det ikke. Man skal arbejde hårdt for at få en god og velfungerende organisationskultur. En sund organisationskultur skal starte fra toppen, og så skal den sive lige så stille ned til alle medarbejderne. Og det gør ikke noget, at lederne i toppen åbner snakker om, at der skal laves nogle ændringerne, så der kommer en sundere organisationskultur. Det behøver skam ikke være nogen hemmelighed. Folk kan jo godt mærke, hvis organisationskulturen ikke har været god.

Tag et kursus i god organisationskultur, hvis det ikke kommer naturligt til jer

Hvis du nu er den leder i virksomheden, som skal sørge for en god organisationskultur, men du slet ikke aner, hvad du skal stille op, så kan du tage et kursus i god organisationskultur. På den måde får du nogle redskaber til at implementere en god organisationskultur.

Klik her for at lære mere om god organisationskultur

 

Se flere indlæg om organisationskultur:

En god organisationskultur kan ses på bundlinjen

Det er vigtigt med en god organisationskultur


Category: Virksomhed
Ledelsen skal være i konstant udvikling (foto hansentoft.dk)

Ledelsen skal være i konstant udvikling (foto hansentoft.dk)

En ledelse er ikke automatisk bare en velsmurt maskine, der bare fungerer. Nogle gange skal der nogle justeringer til. Der skal nogle gange nogle små ændringer eller nogle små tiltag til før, at der er den bedste kommunikation imellem medarbejdere og ledere. Ledelse udvikling kan være en god ide, hvis man føler, at maskineriet har potentiale til at fungere endnu bedre, end det gør i forvejen. Med den helt rette ledelse udvikling får man nemlig også den helt rette optimering og maksimering af det materiale, man har til rådighed. Der står således en masse interessante perspektiver som åbne døre til rådighed. Det handler om at udnytte disse. Hvis bare kommunikation imellem hjerne og hænder er optimal, er reaktionstiden også hurtigere og mere handlekraftig. Det vil betyde, at alting vil gå meget mere effektivt og meget mere optimalt. Ved på den måde at justere i maskineriets tandhjul, bliver maskinen til meget mere end en maskine. Den begynder at få en reaktionstid som et levende menneske, der ikke er sat fast i automatismer, men derimod handler i kraft af sanseindtryk, der hurtigt når hjernecentret.

At få det bedste ud af karrieren

Ledelse udvikling kan anbefales til alle, der ønsker at få det bedste ud af karrieren. Og hvem gør ikke det? Hvilke karriere er ikke interessant nok til at gøre det til noget helt specielt? Hvilken karriere skaber ikke unikke muligheder af interessante koblinger og særlige potentialer? Alle ser et potentiale og en retning i det, de gør. Af den grund kan det også klart anbefales, at man undersøger de forskellige muligheder og chancer, der er indenfor de helt unikke specifikationer, som man forsøger sig indenfor.

Skaber et optimalt miljø

Ledelse udvikling driver virksomheder og mennesker frem. Der bliver skabt et optimalt miljø for handling og tænkning. Og sådan burde det også være. Et forum med fokus på de gode løsninger og smarte metoder.

Find meget mere om ledelse udvikling her

 

Se flere indlæg om ledelse her:

Lederkurser er både til lederen og den kommende leder

Forandringsledelse – få din virksomhed på rette kurs

Ledelse – har du en skjult leder gemt i dig?


Hold trådene samlet med en uddannelse i projektledelse (foto viauc.dk)

Hold trådene samlet med en uddannelse i projektledelse (foto viauc.dk)

Er man leder på et projekt i erhvervslivet, så bør man stille sig selv en række spørgsmål; hvor skal projektet lede hen og hvordan skal vi nå derhen? Det er to af de vigtigste spørgsmål, man kan stille til sig selv, når man er projektleder. Gør man dette, vil man finde ud af, at der er mange forskellige forgreninger af svarene. Har man nemlig et defineret mål for projektet, vil man opleve, at det kun kan nås, hvis man opfylder nogle andre krav. Det handler om, at man skal være opmærksom på, at det er de ansatte, der skal nå målet – det betyder, at hvis man ikke tager sig godt af de ansatte og sørger for, at de har det godt og er trygge, så kan man ikke nå nogen vegne. Det er i bund og grund det, ledelse handler om. At man lytter til sine ansattes signaler og behov og behandler dem derudfra. Man kan nemlig ikke lave en manual for, hvordan man behandler alle ansatte, idet alle er forskellige individer med forskellige behov, hvorfor man altså skal lære sig selv at lytte til disse, hvis man vil yde en god projektledelse.

Tallene på bundlinjen bliver defineret af de ansatte

Projektledelse handler om rigtig mange ting. Når man leder et projekt bliver man nemlig ikke bedømt på, hvordan man behandler de ansatte, men snarere på udfaldet af projektet og dermed også farven på tallene på bundlinjen. Dog forholder det sig således, at tallene på bundlinjen ofte bliver defineret af de ansattes engagement og arbejdsmoral, hvorfor det altså i ligeså høj grad handler om at man behandler dem godt. Derfor er projektledelse en uhåndgribelig størrelse, som man dog kan lære at håndtere og forstå, hvis man tager et kursus deri. Tager man et kursus i projektledelse vil man derudover også få sociale kompetencer, man kan bruge i alle livets aspekter.

Find et kursus i projektledelse her

 

Læs mere om projektledelse her:

Projektledelse kursus giver kompetencer, viden og erfaring


Category: Uddannelse
Organisationskultur  (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Vi lever i en moderne tid, hvor de fleste ting skal være organiserede og sat i kasser og hylder, før vi kan indrette os dem og finde ud af, hvad vi egentlig skal foretage os. Og det er der ikke meget at sige til – vi bliver konstant opdateret med vores smartphones, og vi er i bedste forstand hele tiden ”på”. Derfor er det helt væsentligt, at du – hvis du er så heldig at arbejde i en fremragende virksomhed – ved, hvad det vil sige at bestræbe sig på at efterleve en moderne organisationskultur.

Hvad er egentlig en organisationskultur?

Enhver arbejdsplads består af mere end det fysiske udtryk der umiddelbart møder en, når man træder ind på arbejdspladsen. Enhver virksomhed og arbejdsplads består nemlig ligeledes af kollegaer og et fælles socialt bånd, som binder top- og bundfolk sammen. Disse top- og bundfolk er sammen med til at definere, hvilke processer og strukturer, som virksomheden efterstræber, og netop disse processer og strukturer danner rammen for, hvad en organisationskultur er. Udtrykket ”organisationskultur” bliver et synonym for den måde, vi gør tingene på – altså den måde, hvorpå vi bruger diverse strukturer og processer til at organisere og lede en virksomhed.

Organisationskultur er en nødvendighed et sundt arbejdsmiljø

Alle i en virksomhed skal tage del i processen, hvis man skal ændre en fundamental strukturel proces, og derfor er det særdeles væsentligt, at alle ”chipper in” og gør deres del hver især, hvis en organisationskultur skal iværksættes (eller hvis en organisationskultur skal være med til at ændre den måde, som tingene bliver gjort på.)

En organistationskultur bunder i de normer og værdier, som hersker på en arbejdsplads og det vil derfor være helt nødvendigt og essentielt for eksempelvis en nyansat leder at videreudvikle og igangsætte en organistationskultur, der kan være med til at ændre det udtryk, som en virksomhed har udadtil.

 

Læs mere om organisationskultur hos Hansen Toft

 

Du kan også læse flere indlæg om organisationskultur her:

Det er vigtigt med en god organisationskultur

En god organisationskultur kan ses på bundlinjen


Category: Organisation