god ledelse (foto: se-institute.dk)

god ledelse (foto: se-institute.dk)

Der er mange, der ikke til fulde forstår, at det ikke handler om optimering og effektivisering, hvis man vil skabe gode resultater i sin virksomhed. Det handler nemlig om meget mere. Det kan være svært at gennemskue, hvad det er, der giver gode resultater, men en ting er sikkert, og det er, at god ledelse er en af de vigtigste ting i en virksomhed. Eksperterne inden for dette område, er dog slet ikke enige. Der er nemlig mange forskellige skoler indenfor ledelse, der er ganske uenige om, hvad god ledelse er, og hvad der er mest effektivt. Lidt firkantet kan man sige, at den ene skole tror på en flad organisation, hvor ledet mellem ansat og leder ikke er stort. Andre, fra den anden skole, mener, at organisationen skal være inddelt mere hierarkisk. Hvad man tror på varierer. Naturligvis handler det om, hvilken overbevisning man har, men det varierer også på tværs af forskellige kulturer.

Ledelsesmetoder varierer på tværs af landegrænser

I nogle lande er den hierarkiske organisationsstruktur langt mere udbredt, end den er andre steder. I Danmark har vi de fleste steder en struktur, der ikke er særlig hierarkisk. Selvom der er forskel mellem leder og ansat, så er skellet mellem dem ikke så stort. I andre lande – for eksempel lande i Østen eller Østeuropa – er afstanden langt større, og forskellen mellem leder og ansat er langt mere udtalt.

God ledelse er afgørende for at levere gode resultater

En ting er dog sikkert, man kan ikke levere gode resultater, hvis man ikke har en god ledelse. En leder skal være dygtig til mange ting, og det er derfor et krævende job. Ligegyldigt om man er ny, eller om man har været leder i mange år, så er det altid godt fortsat at dygtiggøre sig. De bedste ledere henter nemlig deres legitimitet blandt deres ansatte ved at være fagligt dygtige.

Lær om god ledelse hos SE-INSTITUTE.dk


Category: Ledelse
Lederudvikling er vigtigt (foto hansentoft.dk)

Lederudvikling er vigtigt (foto hansentoft.dk)

Som en ansvarlig person for en afdeling eller et team, så er det vigtigt at du er på forkant med tingene. Ellers kan du hurtigt blive overhalet indenom, af en ude fra kommende eller en af dine medarbejdere, som viser mere initiativ og vilje til at skabe resultater. For det er netop det du skal som leder, du skal vise resultater og det kan være svært at være ovenpå i en travl hverdag, hvor de fleste afdelinger løber stærkt i de danske virksomheder for at opnå resultater som skal præsenteres til næste afdelingsmøde, derfor er det vigtigt at udvikle dig og der findes mange forskellige moder at man kan gøre dette på. Lederudvikling er en fantastisk mulighed for at blive bedre til det man allerede er god til og eventuelt få samlet de ting op, som man ikke har haft så stor fokus på, men som vil give stor værdi for din virksomhed.

Lederudvikling skaber vækst i virksomheden

Lederudvikling er noget som hele tiden foregår, også selvom du måske ikke deltager i kurser, men nogle gange er det godt at tilmelde sig nogle kurser for at blive guidet igennem de forskellige områder. Udover at være på hold og blive undervist og guidet til forskellige områder, så åbner det også op for netværksmuligheder og i dagens Danmark, hvor man stort set får sine jobs via netværk, så er det en god ting at have med i bagagen. Med den rette lederudviklingskursus kan man nå langt og få flere personer ind i sit netværk og man ser ofte at kurserne danner rammen for fremtidig sparring, hvor der oprettes Linkedin grupper, hvor deltagerne, også efter endt kursus, kan deltage i debatter med hinanden og på den måde stopper ens udvikling ikke. Det er blot vigtigt at man selv er klar over at man skal bruge lidt tid på sin udvikling og det hele starter med et kursus i lederudvikling.

Se mulighederne for lederudvikling hos Hansen Toft

 

Læs mere om ledelse udvikling lige her:

Ledelse udvikling gør maskinen til et reaktionsdygtig væsen


Uddannelse i ledelse (foto: se-institute.dk)

Uddannelse i ledelse (foto: se-institute.dk)

Der er mange ansatte i virksomheder, som ser sig selv som en af morgendagens ledere. En ting er fælles for alle virksomheder, og det er, at der er mange i køen, når der skal ansættes folk til de attraktive jobs som leder. Der er gode muligheder for at få en af pladserne forrest i denne kø, når der skal ansættes. Den simple metode til at positionere sig på en god plads i køen, er, at du undersøger det store marked der findes for uddannelse i ledelse. Med en uddannelse i ledelse kan du nemlig være sikker på, at der er gode muligheder for, at det er dig, de vælger, når de skal ansætte ny leder i din virksomhed. Med en uddannelse i ledelse får du udviklet på dine allerede eksisterende kompetencer. Det er en unik mulighed for at få dine allerede eksisterende kompetencer sat i spil, hvis du vælger at investere i en uddannelse i ledelse. Med en uddannelse i ledelse kan du placere dig selv på spring til en stillig som leder.

Lær markedet at kende med en uddannelse i ledelse

Når du tager en uddannelse i ledelse er der en ting, som er sikkert, du lærer rigtig meget omkring, hvordan det moderne marked fungerer. Der er mange, som taler om, at der er sket store forandringer på markedet. Det er bestemt også noget, som gør sig gældende i realiteternes verden. Det kan derfor være en god ide at give sig selv adgang til den mest opdaterede viden omkring morgendagens marked gennem en uddannelse i ledelse. Læs mere om mulighederne med en uddannelse i ledelse her på siden

 

Se flere indlæg om uddannelse i ledelse:

Ledelse – har du en skjult leder gemt i dig?

Kommunikation og formidling er i højsædet på lederuddannelser


Category: Ledelse, Uddannelse
Forretningsudvikling er uhyre vigtigt (foto hansentoft.dk)

Forretningsudvikling er uhyre vigtigt (foto hansentoft.dk)

En forretningsudvikling kan være med til at gøre dit firma til det bedste firma, der findes i Danmark. Det er ikke så lidt sagt, men det er faktisk heller ikke umuligt. Hvis du vælger at lade hele din virksomhed og alle dens ansatte gennemgå en god gammeldags forretningsudvikling, så kan du styrke dit firma og dets strategier, så I fremstår og virker som et utrolig stærkt firma udadtil. Heldigvis for dig er det ikke kun udadtil, det kan gavne, hvis dit firma gennemgår en forretningsudvikling; det gavner også enormt meget indadtil. Et firma er aldrig stærkere end den svageste mand der arbejder der, og derfor er det vigtigt, at du lader dit firma gennemgå en forretningsudvikling, så du kan sikre dig, og så hele dit firma og alle dets ansatte ligeledes kan være sikre på, at alle arbejder så godt, som de nu en gang er i stand til at arbejde. Du kan ændre vækstmulighederne på din arbejdsplads, hvis du vælger at gennemgå en forretningsudvikling, og det gavner dit firma på langt sigt.

I forretningsudvikling lærer du at se anderledes på opgaver og problemer og gør processen fra problem til succes opnåelig – og ikke mindst visibel. Mulighederne venter forude – lær at gribe dem med forretningsudvikling.

Forretningsudvikling er til for din skyld

Det er dig og din arbejdsplads, der er i fokus, når I skal gennemgå en forretningsudvikling. Man kunne måske forestille sig, at det var det output, I som arbejdsplads havde – jeres salg eksempelvis – men det er imidlertid det inden for arbejdspladsens rammer, der er afgørende for den udvikling, som en forretningsudvikling afstedkommer. Og fordi det er dit firma indadtil, der bliver styrket, bliver firmaets eller arbejdspladsens profil udadtil automatisk ligeledes forstærket.

Få den rette hjælp til forretningsudvikling

 

Se flere indlæg om forretningsudvikling:

Forretningsudvikling er en optimering af din virksomhed

Forretningsudvikling gavner virksomhedens ånd og ide


Executive management (foto: se-institute.dk)

Executive management (foto: se-institute.dk)

I et samfund hvor vi vælter os i forskellige uddannelser indenfor de helt samme felter, er det vigtigt, at man vælger rigtigt, når man skal vælge sin uddannelse. Rigtig mange mennesker vælger at tage en uddannelse med henblik på erhvervslivet, hvad enten det er som det ene eller det andet. Derfor er der også en stor palet af forskellige uddannelser indenfor dette felt. Hvis man gerne vil til tops, bør man dog tage en uddannelse i executive management. Denne uddannelse kan også kaldes en toplederuddannelse, hvorpå man lærer en lang række ting om virksomheder såvel som markedet i sig selv. Netop det faktum, at man ikke kun lærer, hvordan man driver en virksomhed, men at man også lærer, hvordan man kan analysere markedet, gør at man kan drive virksomheden endnu bedre. Derfor er det anerkendt, som en af de mest fyldestgørende og kompetencegivende uddannelser indenfor dette felt. Executive management giver med andre ord en rigtig stor værktøjskasse af forskellige redskaber, man kan bruge til at skabe sig selv og virksomheden succes.

Bedre uddannelser giver bedre jobs

Disse ting går nemlig hånd i hånd. Tager man en uddannelse hvorpå man få de bedste redskaber til at skabe succes for en virksomhed, så får man også bedre jobs. Får man bedre jobs, kan dette også sidestilles med en større grad af personlig succes. Derfor er der rigtig mange mennesker, der gerne vil uddannes indenfor executive management – man får simpelthen de bedste jobs med den bedste betaling, hvilket selvsagt er en god gulerod, når nu vi lever i en verden, hvor alting konstant bliver dyrere. Man får altså friheden til at leve, som man gerne vil, uanset hvordan det er. På den måde er executive management en sikker vej til et succesfuldt arbejdsliv og et privatliv med plads og penge til at gøre de ting, der gør en glad.

 

Lær meget mere om executive management her: http://www.se-institute.dk/uddannelser/toplederuddannelse/


Category: Ledelse
Det rette kursus kan ændre det hele (foto viauc.dk)

Det rette kursus kan ændre det hele (foto viauc.dk)

Der er sket en del med det danske samfund i løbet af de seneste år. Det drejer sig blandt andet om, at der var engang, hvor Danmark var et samfund, hvis primære indtægtskilde var landbrug. Den tid er over, vi er ikke længere et landbrugssamfund, selvom landbrug stadig har en betydning, og at Danmark er et forgangsland på landbrugsområdet både i forhold til økologi, dyrevelfærd og lignende. Vi er i dag et velfærdssamfund, hvis rigdom bygger på viden, altså det som man kalder for et videnssamfund. Samfundet består af, at vi mennesker i samfundet skal have uddannelser og på den måde bruge denne viden til at bidrage på forskellige led. Man kan se at vi er et videnssamfund på, det at alle får en folkeskoleuddannelser, og derudover så er der også rigtig mange andre der yderligere får en uddannelsen. Sammenligner man det med for bare tredve – fyrre år siden, så kan man også se, at der er sket et klart skifte og stigning i folk der får en uddannelse. Først og fremmest så for bare fyrre år siden var det langt fra almindeligt, at man fik et studentereksamen, hvor det nu er meget almindeligt, at man får sådan en.

Tag et Amu kursus og vær en reel del af det danske videnssamfund.

Det er også vigtigt at det videnssamfund bliver noget, som ikke kun gælder at man som ung skal få sig en uddannelser. Det at tage uddannelser og får mere viden skal være noget som sker hele livet. Derfor skal man også sørge for at tage nogle kursus og anvende andre tilgang til at opkvalificere sin egen viden. Det kan man eksempelvis ved at tage et Amu kursus. Med et Amu kursus bliver man klogere og mere klar til at bidrage på sit arbejde hele livet.

Tag et spændende Amu kursus hos VIA


Category: Kurser
Ville du være en god leder? (foto se-institute.dk)

Ville du være en god leder? (foto se-institute.dk)

At være en god leder er en enormt svær opgave at varetage. Der er en lang række krav til færdighederne ved en god leder. Overblik, ansvarlighed, lydhørhed og en god formidler er blot nogle af de mange krav, der stilles til en god leder i dag. Man kan ikke blive den perfekte leder fra den ene dag til den anden, men man kan og bør altid forsøge at forbedre sine lederegenskaber. Det gøres bedst ved at videreuddanne sig og tage lederuddannelser. Gennem lederuddannelser opnår man et større kendskab til udfordringerne ved lederskab, og bliver udfordret til at reflektere over egne styrker og svagheder. For lige som alle andre mennesker er en leder ikke ufejlbarlig, ofte er det dog sådan, at en leders fejl kan forekomme mere graverende end andre medarbejdere med et mindre ansvar i virksomheden eller organisationen.

Der findes mange forskellige ledertyper – hvilken er du?

Der findes mange forskellige skoler og ledelsesteorier indenfor lederskab. Selvom man praktiserer én ledelsesform, er det godt også at kende til andre former, da man således bedre kan se fordelene og ulemperne ved ens egen ledelsesstil. Det øger bevidstheden om sig selv såvel som rollen som leder. Det kan lederuddannelser være med til at klæde en på til.

Kommunikation og formidling er i højsædet på lederkurser

Lederuddannelser har ofte også fokus på kommunikation og formidling. På lederuddannelser vil man derfor ofte også få redskaber der kan styrke en række kommunikative færdigheder. Det er afgørende for en leder, at være i stand til at kommunikere med sine medarbejdere. Rigtig meget går tabt i dårlig kommunikation, hvor god kommunikation derimod kan være med til skabe et godt og behageligt arbejdsmiljø. Derfor er disse færdigheder ganske afgørende og værd at bruge tid på at blive bedre til. Som leder skal man også være en god menneskekender. Er man det, kan man bedre være en god leder overfor hver enkelt medarbejder. For alle mennesker er forskellige.

Kom på et lærerigt og spændende lederuddannelse her


Category: Kurser, Ledelse
Læg en solid forretningsplan (foto hansentoft.dk)

Læg en solid forretningsplan (foto hansentoft.dk)

Forretningsudviklingen skal være med til at gøre dit firma til det bedste firma, der findes i det felt, som dit firma florerer inden for. Dit firma skal ikke kun være det bedste firma udadtil, men ikke mindst også indadtil. Husk at et firma ikke er stærkere, end den svageste mand, der arbejder der. I forretningsudvikling lærer du at se anderledes på opgaver og problemer og gør processen fra problem til succes opnåelig – og ikke mindst visibel. Mulighederne venter forude – lær at gribe dem med forretningsudvikling.

For at opnå den bedste forretningsudvikling skal du have den bedste forretningsudvikler ansat
En god forretningsudvikler er hurtig til at se, hvad der kan gøres for at din arbejdsplads, for at den bedste forretningsudvikling sker fyldestgørende. Det drejer sig både om procentvis stigning af væksten i firmaet, men også at få alle parter i firmaet til at arbejde sammen på kryds og tværs. Det handler om at ledelsen skal fungere som en ledelse, kollegerne skal kunne arbejde sammen og alle skal synes, at det, de laver, er bedre end noget andet. Forretningsudvikleren ser mulighederne og griber den, for at gøre din arbejdsplads bedre end nogen anden.

Forretningsudvikling er til for din skyld

Det er dig og din arbejdsplads, der er i fokus, når I skal gennemgå en forretningsudvikling. Man kunne måske forestille sig, at det var det output, I som arbejdsplads havde – jeres salg eksempelvis – men det er imidlertid det inden for arbejdspladsens rammer, der er afgørende for den udvikling, som en forretningsudvikling afstedkommer. Og fordi det er dit firma indadtil, der bliver styrket, bliver firmaets eller arbejdspladsens profil udadtil automatisk ligeledes forstærket.

Se mulighederne for kurser i forretningsudvikling her

 

Læs mere om forretningsudvikling:

Forretningsudvikling er en optimering af din virksomhed


Business management (foto: se-institute.dk)

Business management (foto: se-institute.dk)

Du vil have mulighed for at kunne styrke de forcer, som du allerede besidder, hvis du vælger at tage en uddannelse i det, der hedder business management. Business management er en uddannelse for dig, der interesserer dig for økonomiske processer i større og mindre virksomheder, og som samtidig har flair for at være en dedikeret og ansvarsfuld leder.

Styrk blandt andet dit ordforråd med business management

Med en uddannelse i business management, vil du have mulighed for at kunne styrke dit engelske ordforråd, fordi det er enormt essentielt, at du kan tale fejlfrit engelsk, hvis du skal kunne arbejde på et internationalt plan i forbindelse med din virksomhed og din business-kunnen
En uddannelse i business management kan og vil uden tvivl kunne gøre dig langt mere kompetent inden for nogle enkelte udvalgte kerneområder, som hersker i stor grad inden for business industrien. Du vil du hurtigt opdage, hvor meget mere du kan, end de fleste andre på arbejdsmarkedet, hvis du vælger at tage en uddannelse i business management – og det vil gavne dig på mange måder.

Styrk dit CV med en uddannelse i business management

Lever og ånder du for business, og har du intentioner, drømme og håb om fremadrettet at arbejde med business, så vil det være en kæmpe fordel for dig med en uddannelse i business management. På den måde vil du nemlig kunne styrke dit CV, og derved dine muligheder for fremtidige ansættelser i business industrien. Det vil give dig bedre muligheder for at komme ud på et noget bredere arbejdsmarked, og du vil opdage, at du med din uddannelse i business management vil have mange flere kundskaber og kerneområder, som du er stærke indenfor, end mange af de andre ansøgere. Og hvem vil ikke have det?

 

Læs mere om business management her


Category: Forretning
Videreuddannelse sygeplejerske (foto: via.dk)

Videreuddannelse sygeplejerske (foto: via.dk)

Der er mange muligheder for at udvikle på det, der populært bliver kaldt for ansættelighed. Ansættelighed handler om, hvor attraktiv du er at ansætte. De findes rigtig mange muligheder for videreuddannelse, hvis du er sygeplejerske. Det kan derfor være en stor fordel at undersøge de mange muligheder der er for videreuddannelse, hvis du er sygeplejerske, og samtidig går rundt med en ønske om at skifte til en ny stilling. Det kan være en fordel med videreuddannelse, hvis du er sygeplejerske, og  det gælder naturligvis uanset om det er i det private eller i det offentlige, du har tænkt dig at søge videre. Det hænger sammen med, at der sker rigtig meget udvikling inden for de forskellige redskaber, og det kan derfor være en fordel at få opdateret denne viden gennem videreuddannelse, hvis du er sygeplejerske. Med Denne nye viden bliver du nemlig i stand til at træffe de hurtige beslutninger, som er nødvendige inden for faget. Med en videreuddannelse kan du nemt skifte fag, og du kan være sikker på, at du kommer forrest i køen, når der skal ansættes i nogle af de stillinger, som du lige nu betragter som attraktive.

 Gør det nemmere at få job som sygeplejerske med videreuddannelse

Med videreuddannelse som sygeplejerske kan du være sikker på, at dine jobmuligheder forbedres markant. Hvis du er en af de heldige, der har været så fremmad synede at blive medlem af en a-kasse kan du med sikkerhed få dækket nogle af dine udgifter til videreuddannelse inden for dit fag som sygeplejerske gennem din a-kasse.

 

Find videreuddannelse som sygeplejerske lige her


Category: Uddannelse