Ledelse kræver en grundig viden (foto viauc.dk)

Personlig ledelse gavner alle! (foto: se-institute.dk)

Hvis du er leder af en virksomhed eller et firma, og måske endda dit eget af slagsen, så skal du selvfølgelig være en leder, som de andre i virksomheden kan holde ud at høre på og være sammen med. Derfor kan det være en god idé for dig at udvikle dig personligt og socialt og derved blive den leder, du ville ønske, du havde, tidligere i dit liv. Hvis du gerne vil blive en bedre, stærkere og mere kompetent leder, så skal du vide noget om personlig ledelse. Personlig ledelse er noget af det, der kan give dig styrke og integritet som leder, og det er desuden det, som mange ansatte rundt omkring i diverse firmaer selv ønsker. Ved at have eller føre en personlig ledelse i et firma vil du opleve, at dine ansatte, kolleger eller medarbejdere arbejder bedre og yder mere, fordi det sociale liv på arbejdspladsen er markant forbedret. Personlig ledelse kan være lige netop det, der er brug for, hvis du ønsker at oppe niveauet på din arbejdsplads eller ønsker at gøre din arbejdsplads mere anerkendt og velanset udadtil. Du kan lære meget mere om personlig ledelse, hvis du tager et kursus, og det er at anbefale, hvis du i forvejen ikke ved meget om emnet.

Find et kursus i personlig ledelse i dag

Der er ingen grund til at vente. Hvis du ønsker, at din virksomhed bliver mere anerkendt udadtil, og der samtidig er et bedre samarbejde på tværs af de mange fag og stillinger, der i forvejen er på din arbejdsplads, så er personlig ledelse vejen frem. Du kan nemt finde et kursus i personlig ledelse rundt omkring i Danmark, og du kan lige så nemt finde et kursus i personlig ledelse, der for alvor er godt.

Læs mere om personlig ledelse her

Læs mere om ledelse her:

Bedre management med lean ledelse

En lederuddannelse tilbyder god indføring til ledelsesarterne

 


Uddannelse i projektledelse giver dig et forspring (foto viauc.dk)

Tag en MBA i københavn (foto se-institute.dk)

Kravene for at kunne arbejde i det erhvervslige nu om dage i en lederstilling er blevet højere og højere. Det handler om at have kvalifikationerne i orden, og nu om dage får man forberedt sig på den bedst mulige måde ved at uddanne sig indenfor det specifikke felt, man har tænkt sig at arbejde indenfor. Selvfølgelig betyder erfaring også noget, men før man overhovedet kan få erfaring på et felt, er betingelserne også, at man er i stand til at kunne tænke og forstå praksis teoretisk. En uddannelse giver altså en kvalifikationerne til at kunne forstå og tænke på et dybere plan.

Virkelighedsnær teori

På en mba København møder man teori, der er virkelighedsorienteret og tilrettelagt, så den kan bruges i praksis. Den tilbudte teori bliver sat i spil med case-studies, der gør den både nærværende og forståelig. Det garanterer, at den gennemgåede teori altid forbliver virkelighedsnær og praksisorienteret, hvilket gør den relevant under senere arbejdsforhold. Man er med en mba københavn klædt på til at kunne komme ud i den virkelige virkelighed og bruge den redegjorte teori til at kunne udarbejde og forstå de problemstillinger, der melder sig for en virksomhed på daglig basis. Det er essentielt for den fremtidige leder, at baggagen er relevant og tidssvarende. En mba København garanterer den mest tidssvarende og moderne teori, der skaber parate evner til at klare et arbejdsforløb i en virksomhed.

Grunduddannelse og specialisering

Med en mba københavn får man altså de grundlæggende kvalifikationer til at kunne komme ud på arbejdsmarkedet, og man kan, hvis man ønsker det udvikle den eksisterende viden med en kandidatuddannelse, hvor man får mulighed for at specialisere sig indenfor et særligt felt. Grunduddannelsen såvel som specialiseringen er essentielle for den senere tid på arbejdsmarkedet.

Læs meget mere om mba København her

Læs om executive MBA her:

Styrk din virksomhed ved at tage en executive MBA

Executive mba ruster professionelle til at tage ansvar


Læg en solid forretningsplan (foto hansentoft.dk)

Læg en solid forretningsplan (foto hansentoft.dk)

En virksomhed bør altid være i udvikling og på vej mod at tilbyde et bedre produkt end den tidligere har gjort. Det gælder både i forhold til fysiske varer og services. Der er altid processer, der kan optimeres og produkter, der kan udvikles. Dette skal dog ske med øje for forretningen. Der skal være en plan med at begynde at udvikle og optimere. Dette kaldes forretningsudvikling. Forretningsudvikling handler altså om at få det bedst mulige ud af din virksomhed og i bund og grund at planlægge og implementerer vækstmuligheder.

Forretningsudvikling henviser til de virksomhedsopgaver og virksomhedsprocesser, der omhandler den analytiske forberedelse og planlægning af vækstmuligheder. Det handler også om støtten til implementeringen af vækstmuligligheder. Enhver virksomhed bør derfor kende til forretningsudvikling og eksempelvis også vise, at forretningsudvikling ikke handler om de egentlige beslutningsprocesser omkring strategien for eller den faktiske implementering af vækstmulighederne. Forretningsudvikling er de tanker, der går forud for dette.

Business development er forretningsudvikling

Business development kaldes forretningsudvikling også. Det er et moderne udtryk, men i virkeligheden det ord, som de fleste arbejder med. Derfor er det også ofte business development, du skal søge på, hvis du skal finde kurser i forretningsudviklingen. Måden at blive bedre til at forretningsudvikle sker nemlig bedst med uddannelse og kurser.

Mange tror at så længe, at så længe de har udviklet et godt produkt eller god service, så er der ikke meget mere at gøre, end at følge markedet tog få firmaet eller virksomheden til at køre. Det er helt forkert. Selv hvis din virksomhed tilbyder en service som rengøring, hvis behov ikke lige slutter, så er det nødvendigt med forretningsudvikling. For du vil vel gerne tjene mere på forretningen, ikke?

Find mere information om forretningsudvikling eller business development her 

Læs mere om forretningsudvikling her:

Få positiv og konstruktiv sparring i forretningsudvikling

Styrk din virksomhed med viden om forretningsudvikling


Det rette kursus kan ændre det hele (foto viauc.dk)

Det rette kursus kan ændre det hele (foto se-institute.dk)

Når man er leder i en virksomhed eller selv ejer en virksomhed og har medarbejdere under sig, så er der også behov for at udvikle sine ledelsesevner løbende. Derfor er der også en del virksomheder, der tilbyder forskellige kurser og uddannelser indenfor ledelse. Dette kan blandt anden være i forhold til personalepleje, arbejdsmiljø eller implementering af nye tiltag blandt medarbejderne.

Det er et helt naturligt fænomen, at medarbejdere og mennesker generelt ikke altid er lige glade for forandringer. Dette gælder både derhjemme, men især også på arbejdspladsen, som sikre medarbejderne en fast indkomst, og dermed kilden til rejser, boliglån, bil, børn, hund og meget andet, som end økonomi er hængt op på.

Kurser i ledelse kan give dig forskellige redskaber og værktøjer

Derfor er det vigtigt, at man som leder kan finde ud af at formidle nye tiltag overfor sine medarbejdere. Dette kan man for eksempel gøre ved at skabe en brændende platform. Den brændende platform er ikke en toaster eller kogeplade i personalestørrelse. Det er et begreb, der kendetegner forandringskommunikation.

Forandringer er ganske nødvendige for enhver virksomhed. Derfor skal medarbejderne også have en god grund til at ændre adfærd. Faktisk skal de gerne kunne se grunden, til at ændre adfærd, så tydeligt, at det giver mening for dem.

Derfor er den brændende platform en illustration af det sted, hvor virksomheden står nu, og som den gerne skulle væk fra.

Det kan være at en udenlands konkurrent er kommet ind på markedet, og begynder at udgøre en seriøs trussel mod virksomheden og dens omsætning. Derfor skal man gerne kunne forklare, at hvis ikke virksomheden begynder at udvide kundegrundlaget, sortimentet eller noget helt tredje, så kan det gå ud over virksomheden og dermed deres ansættelse. Samtidig har lederen en strategi klar for, hvordan virksomheden kommer væk fra den brændende platform.

Hvis I vil se mere om forskellige kurser og uddannelser i ledelse, så er det godt at starte med at søge på nettet.

 Klik her og se mere om leder kursus

Læs mere i forskellige kurser i ledelse her:

Få mere ud af hverdagen med et kursus i ledelse udvikling

Et kursus I projektledelse giver mere selvsikkerhed


god ledelse (foto: se-institute.dk)

god ledelse med Lean ledelse (foto: se-institute.dk)

Management handler om at skabe de bedste styringsprocesser, med andre ord de mest effektive og hurtige processer, man kan, inden for administration og ledelse, sådan at virksomheden arbejder optimalt. Hvis ikke ens management processer er hurtige og effektive, så genererer de en masse spild, som sænker virksomheden og holder den tilbage. Med lean ledelse lærer man hvordan man laver management processer uden dette spild. Faktisk er det et udbredt problem, at virksomheder og ledelse overkomplicerer processer, der i stedet for at gøre noget mere effektivt, får den modsatte effekt og forvirrer og agerer stopklodser for flydende strømning og udvikling. Med lean ledelse lærer man, hvordan man skærer fedtet fra og får udredt de sammenfiltringer, skabt af overkomplicerede ledelsesstrategier, og i stedet opnår den størst mulige effektivitet med mere enkle ledelsesstrategier.

Lean ledelse er vejen frem

Med et kursus eller en længerevarende uddannelse i lean ledelse opnår du indsigt i, hvad forretningsprocesser er og hvordan de kan blive forbedret ved at fjerne spild og skabe forandring med mere enkle strategier for ledelse. Man vil gennem kurset øve og analysere bedre løsninger, der bygger på værktøjer fra lean ledelse. Hertil handler det om at skabe løsninger, der omsætter reel værdi og ikke bare er udtryk for tomme ledelsesfloskler, der forstyrrer mere end de gavner. Ledelse har selvsagt enorm meget betydning for, hvordan resten af virksomheden klarer sig. Lederne har roret, samtidig med at de uddelegerer arbejde og skal styre hele skibet mod succesens kyster. Hvis du vil være med helt fremme med de store, der har nået disse kyster og fået varig succes, så er det på tide, du sætter dig ind i værktøjerne fra lean ledelse. Lean ledelse er nemlig vejen frem, mens mange andre ledelsesstrategier og management processer er vejen ned.

Bliv klogere på lean ledelse her

Læs mere om ledelse her:

En lederuddannelse tilbyder god indføring til ledelsesarterne

Et kursus I projektledelse giver mere selvsikkerhed

 


Forretningsudvikling er uhyre vigtigt (foto hansentoft.dk)

Forretningsudvikling er uhyre vigtigt (foto hansentoft.dk)

Få positiv og konstruktiv sparring i forretningsudvikling

En forretning driver ikke sig selv naturligt. Har man et produkt eller en ydelse, man gerne vil sælge, er det en god ide at evaluere både strategier og metoder. Virksomhedens måde at producere og yde på er med til at gøre markedet enten større eller mindre. Forretningsudvikling er for virksomheden eller selskabet med behov for en saglig og kyndig vejledning indenfor det erhvervslige. Der er visse aspekter, visse virksomheder kan være blinde over for selv. Når man i sagens natur sidder inde i en position, er det svært at virke kritisk over for den måde, man gør tingene på selv. Det giver derfor sig selv, at et objektivt og professionelt blik vil være med til at åbne op for visse perspektiver, der hidtil har været usete.

Konstruktiv dialog

Professionel konsultation kan være med til at skabe det rette perspektiv for virksomheden. Virksomhedens historik, den fremtidsperspektiver samt dens interne og eksterne strategier evalueres. Dette gøres i en fremmende og konstruktiv dialog med den eksterne part, der er i stand til at kunne sætte en finger på både svagheder og styrker. Det høres som regel i den efterfølgende evaluering, at netop dette objektive blik er med til at gøre den efterfølgende strategiudvikling nemmere, når den skal praktiseres.

Konstruktiv revurdering

Med forretningsudvikling får man altså rådgivning og vejledning, der sætter virksomhedens kontinuitet i højsædet. På nettet kan man finde et stort udvalg af forskellige firmaer, der tilbyder kyndig vejledning. En vejledning, der i sidste ende kan være med til at være den betydende edge for virksomheden selv. På et marked, der bevæger sig dynamisk, kan der være behov for at se sig selv i øjnene for at revurdere både sine strategier og metoder. Med den objektive part er man sikret en konstruktiv udvikling af forretningen.

Læs meget mere om forretningsudvikling her

Du kan også læse mere om forretningsudvikling her:

Styrk din virksomhed med viden om forretningsudvikling

Forretningsudvikling gavner dig, dine ansatte og hele dit firma


Akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Bliv uddannet på Top Business School(Foto: se-institute.dk)

For mange danske virksomheder er det nødvendigt at have en god og struktureret ledelse for at kunne klare sig på et voksende internationalt marked.

I løbet af få år er grænserne mellem lande blevet mindre, set ud fra et teknologisk synspunkt. Dermed er der i dag øget konkurrence mellem virksomheder fra forskellige lande. Derfor er det især vigtigt for danske virksomheder at følge med og sørger for, at de har en ordentlig ledelse, som kan klare udfordringerne.

For mange virksomheder er det en naturlig udvikling at uddanne deres ledere til at kunne agere på det voksende marked. For mange betyder det, at lederne nogle gange skal en tur på skolebænken for at kunne lære om nye internationale tiltag og udviklinger, som kan have betydning for deres virksomhed.

Der findes mange forskellige business schools i hele verden, som tilbyder forskellige typer af ledelseskurser og- uddannelder. Nogle arbejder for eksempel indenfor rekruttering, mens andre arbejder indenfor HR, marketing, kommunikation, salg, produktion eller noget helt sjette.

Flere top business schools er internationale

Mange business schools har et internationalt samarbejde, som gør, at man kan købe sig til en ledelsesuddannelse eller et ledelseskursus i Danmark, og deltage i et kursus et andet sted i Verden. Dette kan være med til, at lederen får øjnene op for andre muligheder og perspektiver i andre dele af verden, og samtidig har en god mulighed for at udbygge sit netværk.

Når man melder sig til ledelsesuddannelser, er de ofte opdelt i forskellige former. Nogle er intensive kurser, som koncentrer undervisningen over en række dage. Andre kurser er opdelt, så de strækker sig over længere tid, men i opdelte moduler, hvor lederen kan komme tilbage på arbejdspladsen i mellemtiden.

Hvis man gerne vil vide mere om de forskellige top business school, som tilbyder forskellige ledelsesuddannelser, så er det en god idé at søge på internettet. Her kan man hurtigt sammenligne dem, og finde det, som passer bedst til ens situation.

 Her kan du se mere om top business schools

Få mere information om forskellige uddannelser her:

Top business schools engagerer og underviser professionelt

En lederuddannelse tilbyder god indføring til ledelsesarterne

 


Forretningsudvikling (Billede: Flickr.com)

Forretningsudvikling styrker virksomheden (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudvikling henviser generelt til de af organisationens opgaver og processer, der omhandler planlægning og støtte af implementering af virksomhedens portefølje af vækstmuligheder. Disse opgaver og processer er relateret til men grundlæggende forskellige fra traditionelle tilgange til f.eks. strategisk ledelse og organisation, salg og marketing, samt iværksætteri eller entreprenørskab. Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningsudvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker åbner for nye forretningsideer, der skal finde deres position i markedet. Forretningsudvikling skal have fokus på optimering på både kort og lang sigt. Når du skal lægge en strategi for din virksomheds forretningsudvikling er der flere ting du skal være opmærksom på. Først og fremmest skal du finde ud af, hvor du henter din top- og bundlinje i dag. Og hvor samt hvordan du vil sikre eller øge din top- og bundlinje i morgen. Virksomheder, der udelader forretningsudvikling kan meget hurtigt se deres markedsandele tabt igen.

Forskellige strategier

Vælger du at fokusere på innovativ vækst betyder det, at din udviklings- og vækststrategi skal ske via din toplinie. Altså skal du finde frem til måder, hvorpå du kan øge omsætningen på nye/eksisterende produkter eller markeder. Enten ved selv at vokse organisk eller ved at tilkøbe. Måske er dine muligheder begrænsede for at lave så drastiske tiltag. Men blot en langt mere fokuseret indsats over for eksisterende kunder med eksisterende ydelser vil måske også være en kraftig forbedring.

Måske vælger du en udviklings- og vækststrategi, hvor du primært fokuserer på at øge din bundlinie. Det betyder, at du skal finde måder, hvorpå du kan øge din konkurrenceevne – f.eks. for at være mere solid, for at kunne håndtere en eventuel priskrig. Eller måske for selv at øge dine markedsandele og ryste konkurrenter af markedet ved at levere flottere ydelser til bedre priser. Du kan effektivisere og optimere i egen virksomhed, eller du kan vælge at outsource dele af din virksomhed.

Læs mere om forretningsudvikling her!

Få mere information om forretningsudvikling her:

Forretningsudvikling gavner dig, dine ansatte og hele dit firma

Du kan gøre en forskel med forretningsudvikling


Videreuddannlse (Foto: hk.dk)

Tag på Business School og bliv klogere  (Foto: se-insitute.dk)

Top business schools engagerer og underviser professionelt

De bedste business schools ved, at det ikke udelukkende handler om at få en teoretisk indsigt. Det handler om at få knyttet det teoretiske til det praktiske. Det handler om at få skabt en sammenhæng mellem virkelighedens praktiske erfaringer samt de teoretiske refleksioner, der forsøger at give et billede på de forskellige strategiske hensyn. Ledelsesstrategier er ikke absolutte, de er kontingente og relative, de afhænger af en helt særlig måde at gribe og knytte virkeligheden an på. På top business schools får man som kursist en introduktion til de forskellige ledelsesstrategier.

Case-bestemt teori

I et professionelt og ambitiøst forum vil man blive introduceret for de forskellige begrænsninger og muligheder, der kendetegner strategierne. På top business schools mener man, at viden læres bedst ved at blive diskuteret og holdt imod konkrete cases. Den netop case-bestemte teoretiske introduktion er med til at skabe en billedlige og mere nær forståelse. Den er samtidig også anvendelig og ved at anskue teori som værktøj, bliver teorien efterfølgende noget, som kan bruges. Teori er jo i sidste ende kun ligeså værdifuld, som den er anvendelig. På top business schools kan man derfor være sikker på at blive introduceret på den mest overskuelige og gennemtænkte måde. Det faglige miljø smitter af. Kursister og undervisere skaber et engageret univers.

Et internationalt netværk

Top business schools er business schools med et internationalt afsæt. Fordi ambitiøse virksomheder er nødt til at have et internationalt afsæt og perspektiv, er det internationale netværk, der skabes under forløbet en ligeså stor del af det teoretiske og praktiske. Det må og skal anerkendes. Det faglige miljø er derfor et miljø, der kan mærkes af. Man vil møde ligesindede, begejstrede ildsjæle, der hver og især ønsker at lære til og fra sig.

Læs meget mere om top business schools

Du kan læse om forskellige uddannelser her:

En lederuddannelse tilbyder god indføring til ledelsesarterne

Tag en projektlederuddannelse, hvis du er ambitiøs

 


Man kan som regel hurtigt fornemme om kulturen i en organisation er sund (foto se-institute.dk)

Organisationsudvikling er en vigtig del af det at have firma i dag  (foto hansentoft.dk)

Organisationsudvikling skal til for at klare sig i dag

Selvom man som virksomhed føler sig utroligt stabil og markedsdominerende indenfor et felt, er man stadig nødt til at være åben overfor organisationsudvikling. Er man ikke modtagelig overfor input udefra, vil man med sikkerhed ende på et sidespor, som den rigide mastodont, der ikke lyttede til omgivelserne. Der er intet i vejen med organisationsudvikling, uanset hvor stor og markedsdominerende man end måtte være.

Vi ser det i disse dage, hvordan selv de suverænt største virksomheder, som næsten har monopol inden for deres niche, laver store organisationsmæssige forandringer. Google har for eksempel for nyligt lanceret deres radikalt forandrede forretningsstruktur, hvor hovedforretningen og alle de mindre udviklingsprojekter bliver separeret i en ny paraply kaldet Alphabet. At Google af alle har haft behov for store organisationsforandringer beviser blot pointen om, at ingen går fri når det kommer til den slags.

Der foregår rigtig meget i Asien og i særdeleshed i Kina i disse dage, som har indflydelse på Danske produktionsvirksomheder. Man ser meget ofte, hvordan virksomheder bliver presset ud i en organisationsudvikling, som kræver at man går mere i retning af større fokus på videnstunge stillinger, frem for at have en masse højt betalte danskere ansat i en produktionsenhed. Med andre ord, så ser man hvordan en masse stillinger, som består af manuelt arbejde, i rygende hast overtages af robotter der kan gøre det hele mere effektivt.

God organisationsudvikling kræver megen ekspertise

At bedrive organisationsudvikling er ikke bare noget man går ud og gør. Det kræver en masse indledende arbejde, hvor det kortlægges hvad det er, som en virksomhed skal leve af i fremtiden. Ofte vil organisationsudvikling føre til store forandringer, som ikke nødvendigvis bliver taget super pænt imod. Derfor kræver det også en god ledelse, til at sætte medarbejderne ordentligt ind i hvad det er der skal ske.

Vil du vide mere om organisationsudvikling, så klik forbi www.hansentoft.dk

Læs mere om organisationsudvikling- og kultur her:

Organisationsudvikling er alfa omega

Derfor skal en virksomhed have en sund organisationskultur

 


februar 2016
M T O T F L S
« jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29