Forstå mulighederne og begrænsningerne

Forstå virksomheder (foto hansentoft.dk)

Forstå virksomheder (foto hansentoft.dk)

Hvis du gerne vil øge dine kompetencer, få nye indsigter og kunne gøre en større indsats på dit arbejde, er det en oplagt mulighed at studere pædagogisk psykologi. I pædagogisk psykologi bliver du introduceret til en lang række teorier, med hvilke du kan danne dig et indtryk af de måder hvorpå man i dag anskuer pædagogiske arbejde, samt hvilke begrænsninger som de forskellige tilgange har. En af de væsentlige fordele ved at studere pædagogisk psykologi, er at du vil lære at blive kritisk overfor de måder man opfatter mennesket på i en pædagogisk psykologisk sammenhæng. Når det gælder menneskets psykologi, er man netop ude på dybt vand, da det er et område hvor tingene ikke har simple sammenhænge. Der er ikke én rigtig måde at anskue mennesket på indenfor psykologien, og det er derfor vigtigt at udvikle sin kritiske sans.

Alsidig indsigt i mennesket

Det betyder for dit arbejde, at du vil få en bredere og mere alsidig indsigt i måden hvorpå mennesket fungerer. Med andre ord vil det give dig en forståelsesramme for dit arbejde, og hvordan du på bedst mulig måde kan motivere og skabe trivsel for andre mennesker. I kombination med livserfaring kan du således bygge ovenpå din forståelse af mennesket, og være med til at udvikle nye tilgange til for eksempel undervisning. Pædagogisk psykologi lukker dørene op for viden som kan være vanskeligt at tilegne sig på egen hånd, og du vil blive i stand til at kunne identificere problemer i højere grad med en uddannelse indenfor pædagogisk psykologi. Du vil tilmed blive en del af et givende fællesskab af mennesker der deler interessen for faget, som du kan danne nye relationer med. Det vil alt i alt være en spændende og lærerig oplevelse at studere pædagogisk psykologi, som du vil kunne anvende i mange af livets områder.


Category: Udvikling
Tænk over jeres muligheder (foto hansentoft.dk)

Tænk over jeres muligheder (foto hansentoft.dk)

Forretningsudvikling kan gavne forretningen. Med forretningsudvikling kan man potentielt potensere de muligheder, der ligger indenfor enhver forretning. Det handler om effektivitet og idéudvikling. Vil man have det bedste ud af sin tid og sine penge, kan det være en god ide at tænke i de baner. Forretningsudvikling har gavnet mange forskeligartede virksomheder op igennem tiden, og er derfor blevet en populær måde at udvikle sin virksomhed på. Det er vigtigt altid at have blikket rettet stift mod fremtiden, men ligeså vigtigt er det at have benene plantet solidt i nutiden. Hvis man gerne vil drive sin virksomhed videre, er forretningsudvikling vejen frem: Her kan man finde nye muligheder rodfæstet i firmaets nutidige identitet. Her er der inspiration at hente både for den enkelte og for virksomheden som helhed.

Forretningsudvikling er procesorienteret

Det handler først og fremmest om at skabe potentiale på langt sigt. Har man blikket rettet mod alle de muligheder, der eksisterer indenfor enhver virksomheds sfære, kan man med forretningsudvikling komme tættere på resultater, som man søger efter. Forretningsudvikling gavner firmet i nuet, men søger også at bringe resultaterne tættere på. Processen er vigtig. Fordi at processen ikke er målorienteret men netop arbejdsorienteret, er det en vigtig faktor at have med i spillet. Forretningsudvikling søger at udvikle arbejdsprocesserne, så de bliver mere hensigtsmæssige. Hvis virksomheden opererer som en stor organisme, kan den dermed også blive mere sikker på at være mere effektiv og omstillingsparat.

Driver ideerne frem

Forretningsudvikling driver ideer og planerne frem. Med blikket rettet mod fremtiden og fødderne sat i de processer, der driver enhver virksomhed frem, kan man som virksomhed blive mere effektiv i det lange løb. Forretningsudvikling gavner virksomheden i det korte og det helt lange løb: Her er plads til effektivisering, menneskelighed og drivkraft.

Se på forretningsudvikling hos Hansen Toft

Læs mere om forretningsudvikling:

Forretningsudvikling er en optimering af din virksomhed


Category: Forretning
Et mediebureau sørger for det hele hænger sammen (Foto: mediawatch.dk)

Et mediebureau sørger for det hele hænger sammen (Foto: mediawatch.dk)

Har din virksomhed sin egen marketingsafdeling? Eller står i uden den del af virksomheden?

Din virksomhed kan være skruet sammen på mange måder. Uanset hvad, så er det altid en god ide at have et meget skarpt fokus på jeres medieprofil. Jo bedre og mere bevidste i er omkring jeres kommunikationsform, jo sikrere er i på at nå de kunder, I gerne vil have med at gøre. Det kan et mediebureau hjælpe jer med, uanset om virksomheden har egen marketingsafdeling eller ikke.

For et mediebureau handler det om at lave en klar medieprofil. Medierne er i rivende udvikling i disse tider. Det ses både i form af de traditionelle dagblade med videre, der ændrer form og funktion, og det ses i forbindelse med hele internetdelen. Alt bliver virtuelt, alt går hurtigere. Man når ikke kun sine forbrugere igennem brevsprækken ved middagstid på bestemte dage.

Mød dine modtagere

Hvis du er i tvivl om, om du har brug for en stærkere marketingsprofil, så skal du spørge dig selv, hvordan virksomhedens marketingsstrategi ser ud. Herunder handler det om at vide, hvem der er virksomhedens målgruppe, og hvordan I kommunikerer med dem. Dette skal I kunne svare helt specifikt på. Hvis ikke, I er helt sikre, så kan et mediebureau hjælpe jer med at rette fokus på et smalt, specifikt og konkret område af modtagere.

Når I har fundet ud af, hvem det er, jeres produkt, jeres virksomhed har et produkt eller en ydelse, der passer til, er det vigtigt at finde ud af, hvordan I egentlig når ud til dem. Hvad er jeres budskab? Hvad vil I egentlig gerne fortælle dem? – Sig det meget kort og meget konkret. Derudover skal i gøre op med jer selv, hvilket medie i bruger. Bruger I det rigtige på den rigtige måde?

Ovenstående og meget mere kan et mediebureau hjælpe din virksomhed med – uanset om der er en marketingsafdeling eller ikke.


Se mulighederne for et mediebureau her

 

Læs meget mere om mediebureauer her:

Mediebureau hjælper virksomheder med marketing

Mediebureau kan hjælpe dig til en større omsætning

Arbejd sammen med et mediebureau i Århus


Category: Mediebureau
Intet er umuligt inden for webudvikling

Intet er umuligt inden for webudvikling

Det er svært at forestille sig en verden uden sociale medier. De betyder ekstremt meget for den måde, som mennesker kommunikerer på til hinanden. Generelt betyder internettet ekstremt meget for den måde vi lærer på. Vi lader os meget nemt påvirke. Internettet har stor indflydelse på den måde, vi tænker over tingene på.

Med webudvikling kan man meget nemt og hurtigt sin virksomheds opmærksomhed, således at den giver mening. Hvis man ønsker at optimere søgehits, og man ønsker at komme ud til den brede offentlighed, bør man uden tvivl benytte sig af webudvikling. Webudvikling kan optimere ens virksomhed og dens effektivitet, således at salget på længere sigt vil blive forøget og effektiviseret.

Få optimerede søgehits og resultater

Webudvikling varetages af professionelle med stor erfaring indenfor markedsføring på nettet. Det vil sige, at man meget hurtigt kan få optimeret de søgehits, der er relaterede. Webbrugeren vil gennem internettets forunderlige og stærkt forbundne verden blive forbundet med virksomhedens varer. Internettet er forbundet på mærkværdig vis, og det lader sig vise på de mest mærkelige måder. Den måde vi for eksempel forbinder os selv i de mærkeligste grupper eller sider på facebook med folk på den anden side af kloden, er for eksempel et symbol for, hvor lille verden er blevet. Den rette markedsføring med den rette webudvikling kan tage bestik af denne situation og optimere virksomhedernes opmærksomhed. Det vil på kort og på langt sigt gavne enhver ambitiøs virksomhed, at den fremstår mere synlig på de sociale medier og søgemaskiner. Det kan dedikeret webudvikling sørge for. En virksomhed vil kunne se, at det gavner resultaterne, når søgemaskinehits og tekster bliver lagt ud på nettet gennem en fornuftig online markedsføring og webudvikling.

Se og føl på resultaterne efter at have sagt ja til webudvikling, markedsføring og assistance fra professionelle.

Få yderligere information om webudvikling her


Category: Webudvikling
I bør forholde jer til organisationskultur (Foto: viauc.dk)

I bør forholde jer til organisationskultur (Foto: viauc.dk)

Om du har en stor eller lille virksomhed, så er det vigtigt at arbejde med den. Ikke kun på det kreative og innovative niveau. Hvis du kun arbejder med produktudvikling, glemmer du dine medarbejdere, og en virksomhed uden medarbejder udvikling, er en virksomhed som ikke holder længe.

En god organisationskultur er et sundt arbejdsmiljø, hvilket tydeligt kan mærkes på en virksomhedens produkter. Det er derfor en god idé at sørge for, at kulturen i din virksomhed fungerer godt.

Det kan være svært selv at stå for udviklingen af dine medarbejdere, og selv finde på gode tiltag, der kan hjælpe til en sund organisationskultur. Dermed ikke sagt, at du skal nedprioritere det. Du kan få hjælpe til at udvikle din virksomhed med konsulenterne fra Hansen Toft.

Professionelt arbejde med din virksomhed

Hansen Toft har i mange år beskæftiget sig med virksomheder og deres udvikling. De har både arbejdet med store og små virksomheder og ved, hvad der fungerer, og hvad der ikke er værd at bruge din tid på. At søsætte projekter kan nemlig koste meget dyrebar tid og penge, og det er derfor godt kun at investere i det, der kan betale sig og som giver en positiv udvikling til din virksomhed.

Når du får hjælp fra en virksomhed som Hansen Toft, så arbejder de med din virksomhed på flere niveauer og gennem forskellige faser afhængig af, hvad du har brug for deres hjælp til. De analyserer blandt andet virksomheden og ser på den nuværende organisationskultur. Nogle ting skal måske laves om eller helt fjernes, andet skal der bare en lille modifikation til, før det virker.

Få rådgivning og hjælp til organisationskultur


Category: Organisation
Følg udviklingen med online markedsføring (foto memeburn.com)

Følg udviklingen med online markedsføring (foto memeburn.com)

Når du åbner en avis og ser en reklame, er det reelt ikke til at sige, hvor mange andre der også ser reklamen. Og om de forstår budskabet. Og dertil om de handler ud fra, hvad budskabet siger dem.

Aviser er traditionelle medier at markedsføre sig i. Med online markedsføring har du mulighed for at nå nogle helt nye højder. Med online markedsføring kan du nemlig måle virkningen at den kommunikation, som du forsøger at føre med et vist modtagersegment.

Først du laver en online markedsføring, er det nemlig vigtigt, at du har lavet en helt konkret marketingsstrategi. Det vil sige en præcis strategi for, hvordan du gerne vil nå dine kunder, og hvilke kunder du gerne vil nå.

Med denne markedsføringsstrategi for øje har du rigtig gode muligheder for at nå endnu større succes med din virksomhed, hvis du laver en specificeret online markedsføring. Her har du nemlig garanti for, at det er målbart, hvem det rammer, og hvordan det virker.

Du betaler for det, du får

Der er en stor og central forskel på online markedsføring og traditionel markedsføring i aviser, radio, på tv og i blade. Når du markedsfører på traditionel vis, så er der en fast pris. Der er satser, som man arbejder ud fra og regner med. Dette gælder ikke, når du laver online markedsføring. Her betaler du for det, annoncerne og din yderligere markedsføring opnår.

Der er efterhånden en vid og bred række af muligheder for, hvordan man kan markedsføre sig online. Derfor er det naturligvis vigtigt, at du, ligesom med den generelle markedsføringsstrategi ovenfor, lægger en helt konkret strategi for, hvordan du vil bruge de virtuelle medier. Der er mange løsninger på online markedsføring. Man forskellige løsninger, der alle virker på hver sin vis. Det handler om at vælge den markedsføring, der passer netop til dig i den givne situation.

Se mulighederne for online markedsføring

Læs meget mere om online markedsføring:

Online markedsføring: Har du styr på det hele?

Online markedsføring er et hit for dit firma

Hvad er god online markedsføring?


Webudvikling bliver stadig mere vigtigt for at kunne følge med udviklingen (foto circuitstoday.com)

Webudvikling bliver stadig mere vigtigt for at kunne følge med udviklingen (foto circuitstoday.com)

For 15 år siden var det de færreste virksomheder, der gjorde brug af webudvikling i deres forretning, for internettet var simpelthen endnu ikke nået ud til den brede befolkning. I dag er det svært at forestille sig en hverdag, uden at man er på internettet på et eller andet tidspunkt. Rigtig mange firmaer gør brug af det til at løse forskellige arbejdsopgaver. Denne udvikling ser kun ud til at fortsætte. Der er derfor ingen tvivl om, at webudvikling vil blive mere og mere nødvendigt at forholde sig til i fremtiden, og derfor kan man ligeså godt være på forkant med det allerede nu.

Der hører mange ting ind under webudvikling

Først og fremmest kommer man nok til at tænke på dét at opsætte og vedligeholde en hjemmeside, når man tænker på webudvikling. De fleste firmaer kan have gavn af at have et website, hvor de kan udbyde deres produkter eller ydelser og fortælle om dem selv. På dette felt kommer der nye trends inden for design til, og desuden bliver CMS systemer som WordPress, Squarespace og lignende meget populære. Hvis ikke man har IT personale, der kan tage sig af denne del af webudvikling, så bør man alliere sig med et webbureau, der kan. Søger du hjælp til webudvikling fra et webbureau? Se her

At gøre brug af sociale medier professionelt er en anden ting, der er kommet til at høre ind under webudvikling. Mange virksomheder er på Facebook, fordi de kan se, at det er en god måde at kommunikere med deres kunder og samarbejdspartnere på. Der er dog mange, som ikke har helt styr på social media marketing, eller som også kunne have brug af at befærde sig på andre platforme. Også dette kan et moderne webbureau være behjælpeligt med.

Få mere information om webbureau:

Århus er et godt sted for et webbureau

Webbureau i Århus – internet markedsføring til hele landet


Category: Udvikling, Webbureau
Mediebureau (Foto: offroadmedia.dk)

Mediebureau (Foto: offroadmedia.dk)

Har din virksomhed knas med at få sig markedsført godt nok? Har I svært ved at nå ud til de kunder, som I allerhelst vil have fat på? Eller ønsker I at nå et endnu bredere spekter? Uanset hvilken løsning I har brug for i din virksomhed, så er det en rigtig god ide at udlicitere virksomhedens marketingsopgaver til et mediebureau.

Et mediebureau er specificeret i at tænke i marketing. Det vil sige, at et mediebureau både kender til kunder og virksomhederne, der gerne vil fange kunderne. Det handler om at have en klar marketingsstrategi, at vide, hvilken målgruppe man henvender sig til, at vide, hvordan man skal henvende sig til det og ikke mindst efterfølgende at måle, hvordan processen forløber – virker det?

Hvis ikke din virksomhed har en klar profil omkring disse fire punkter, så kan I hente hjælp hos et mediebureau. Her kan I blive guidet igennem vejen til en god marketingstrategi og få redskaber til selv at udføre den, eller I kan blive koblet til medievirksomheden, som overtager jeres marketingsanliggender.

Uden marketing er der sjældent succes

Hvis man driver en virksomhed med gode økonomiske resultater uden at have en marketingsstrategi, så er man et særtilfælde og det meste må være tilfælde. Hvis man ikke har et klart øje for, hvem man arbejder med og for, så er det svært at tilgodese disses behov. Det bliver tilfældigt, om man rammer en målgruppe.

Med en marketingsstrategi kan man som virksomhed arbejde langsigtet, kortsigtet og meget bevidst hele tiden. Det vil sige, man kan optimere sin virksomhed på alle fronter til fordel for jeres produkt, kunderne og jeres bundlinje i virksomheden.

Mediebureauer hjælper virksomheder, der gerne vil afsætte et produkt på anden vis eller blot optimere udviklingen på særlig vis. Mediebureauer kender nemlig koden til den anden side af markedet.

Kontakt et mediebureau her eller læs mere om mediebureauer lige her:

Mediebureau kan hjælpe dig til en større omsætning

At samarbejde med et mediebureau

Lad et mediebureau gøre det besværlige arbejde


Hvis der er noget, som er på vej frem, når det kommer til at markedsføre, så er det online markedsføring. Internettet bliver brugt mere end nogensinde før, og det vil det helt sikkert blive med at blive. Der kommer konstant nye online medier til, og det er meget vigtigt for en virksomhed, at man prioriterer mellem alle disse muligheder. I sidste ende kan det være med at betingelse firmaets overlevelse. For eksempel bliver Google hver dag brugt millionvis af gange til søgninger på internettet, og gennem søgemaskineoptimering kan virksomheder påvirke søgeresultaterne til deres fordel.

Google er det mest relevante mål for søgemaskineoptimering

Der er ganske vist mange søgemaskiner på markedet. Hèr kan man blandt andet nævne Yahoo og Bing. Det er dog et faktum, at 9 ud af 10 søgninger på internettet sker gennem Google. Det er derfor ofte denne søgemaskine, som man fokuserer på, når man skal udføre søgemaskineoptimering. Det vil i de fleste tilfælde også have en vis effekt på de andre søgemaskiner.

Helt konkret går søgemaskineoptimering på Google ud på at forbedre en hjemmesides placering i søgeindekset ud fra nogle bestemte nøgleord, der har relevans for virksomheden. Det vil sige, at når der bliver søgt på bestemte ord, så kan man få sin virksomheds hjemmeside til at komme frem blandt de øverste resultater. Det er naturligvis noget, der vil give flere besøgende på siden, og hvis man også laver indholdsbaseret søgemaskineoptimering, er der god chance for, at de besøgende rent faktisk vil handle på baggrund af dét, de ser på siden. 

Få hjælp til at udnytte Google gennem søgemaskineoptimering

Google opdaterer hele tiden deres søgemaskine, og derfor ændrer forholdene for søgemaskineoptimering sig også. Tidligere var det sådan, at man relativt let kunne gå i gang med at lave SEO på sin side. Sådan er det ikke længere. I dag er der mange webbureauer, der arbejder med søgemaskineoptimering og annoncering på Google for at få deres kunder til at opnå større succes gennem online markedsføring. Hvorfor ikke tage kontakt til et webbureau allerede i dag?

Få hjælp til søgemaskineoptimering af Mindmill


markedsføringsstrategi gør en forskel (foto onlinemarketing.dk)

markedsføringsstrategi gør en forskel (foto onlinemarketing.dk)

Du har et suverænt produkt. Et du kan tilbyde andre virksomheder, et du kan tilbyde forbrugere. Et produkt, der vil gavne de fleste mennesker. Men det er gået lidt i stå, du ved ikke helt, hvordan du skal komme ud med det, hvordan du skal brande det, så det kommer ud til den rigtige modtagergruppe, der vil være interesserede i at gøre brug af dine evner eller dit produkts muligheder.

Løsningen er at få en god markedsføringsstrategi. En god markedsføringsstrategi er en planlagt strategi, der sigter mod det mål, du har. Herunder er der delmål og løsninger på, hvorledes du vil nå derhen. Om fokus da skal ligge på selve målet eller delmålet afhænger af, hvad der passer bedst til din virksomhed og jeres orientering.

Med en markedsføringsstrategi lægger du en konkret plan, der skal føre dig igennem markedet med succes og kontrol. Du ved, hvad du skal gøre for at komme derhen, du gerne vil, og du ved, hvordan du skal gøre.

Sikker succes

Marketing og management er efterhånden noget, der har været på skolers fagliste i mange år. Det er en sikker, integreret del af markedet. Både indenfor salg, reklame og lignende. Det er derfor helt essentielt, at man evner denne del. Der er så mange mennesker og virksomheder, der har gode produkter, gode løsninger, men det handler om at kunne forstå markedet og derefter udnytte det.

Hvis du lægger en strategi for, hvordan du vil markedsføre dit produkt, dine løsninger, dine varer er du et solidt skridt imod at det lykkes.

Viden om markedsføring er påvist at gøre en forskel. Hvis du kan markedsføre dit produkt, er du et stort skridt tættere på en sikker succes. Folk kommer til at kende til det, du laver, de kommer til at forstå, hvorfor det er vigtigt. Det er blot vigtigt, det kommer du til de rigtige folk.

Se mere om en markedsføringsstrategi her


Pages

Calendar

april 2014
m ti o to f l s
« feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Blogroll