Akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Er du klar på dit livs store udfordring? Er du klar til at vende op og ned på hverdagen? Er du klar til at gøre livet mere spændende? Er du i det hele taget bare klar til forandring? Så er du nok en af dem, der er klar til at tage en akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning. A hvad for noget, tænker du måske. Kan jeg tage en akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning og dygtiggøre mig yderligere? Ja, det kan du faktisk. Og det er slet ikke så svært at komme i gang, som man kunne frygte.

Mere info om en akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

Nu ved du det. Det er muligt at tage en akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning. Så nu er det op til dig, om drømmen om at kvalificere sig yderligere skal blive til virkelighed. Skal den? Så lær meget mere om akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning, så du tager beslutningen på det mest oplagte grundlag, det er muligt for dig. Der skal nemlig også lægges en masse arbejde i en akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning, og det kan være svært for mange at komme tilbage på skolebænken, når de har været væk fra den i mange år.

Det er din akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning

Uanset hvad skal det siges, at der er mange positive ting ved at tage en uddannelse, når man er kommet lidt op i årerne. Du er mere motiveret til at sidde på skolebænken og lære igen. Det kan blive en stor fordel for dig, hvis du vil tage en akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning. Desuden har du også en masse praktisk erfaring, du kan blande med den nye teori, du lærer. Det er altid et plus.

Klik her for at lære mere om en akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning.


Category: Uddannelse
Er du den næste projektleder? (Foto: tawanike.com)

Er du den næste projektleder? (Foto: tawanike.com)

Diploma in project management er for enhver, der har en leder gemt i sig. Der er noget helt særligt over det at lede. Det handler ikke om at bestemme. Det handler om at se det potentiale, der er i grupper og fællesskaber, ideer og innovationer. Der er mange måder at lede på og skabe resultater på. Alt efter omstændigheder og personer handler det om at sætte den brændende interesse ind i dem, som kan give projektet sin sidste kant. Det handler altså om at kunne se projekterne, allerede før de egentlig eksisterer, og puste liv i dem. Det handler om at kunne se en gnist og så sætte den fri.

At skabe muligheder

Med en diploma in project management bliver alt dette gjort meget mere håndgribeligt, og man er blevet undervist i en masse forskellige strategier, som kan være med til at skabe et rum og en plan for alle dem, som er en del af projektet. Virksomheder nu om dage søger personer, som kan være med til at føre projekter ud i den virkelige verden. Der skal også følge en slags praktisk sans med den person, som tager en diploma in project management. Det handler nemlig om virkeligheden og om at kunne flytte rundt og skabe resultater ud fra en given virkelighed. Det kan klart og varmt anbefales, at man undersøger muligheder indenfor, hvis man har en passion for at skabe og udvikle.

Et overblik

En diploma in project management skaber et overblik, som er vigtigt at have i mange forskellige situationer. Både på hjemmefronten og på jobfronten er det vigtigt at have dette særlige blik, der formår at finde både de stærke og de svage led i kæden. Det er ved at skabe harmoni og balance gennem forståelse for projekt og mennesker, at man skaber succes.


Category: Uddannelse
Vil du være projektleder? (Foto: tawanike.com)

Vil du være projektleder? (Foto: tawanike.com)

Et projektledelse kursus kan gavne og pleje den karriere, som man gerne vægter højt. Med et projektledelse kursus, bliver der altså taget hånd om karrieren og de muligheder, der eksisterer indenfor den pågældende karrieres sfære. Det er vigtigt, at man som arbejdende gør sig sine anstrengelser for at kunne udvikle sig. Man er ikke færdig med at uddanne sig, bare fordi man er ude på arbejdsmarkedet. Der er altid en god grund til at videreuddanne sig. Hele livet handler om at tilpasse sig nye omstændigheder og få det bedste ud af sin situation. Man bliver bedre tilpasset, hvis man vælger at videreuddanne sig på nogle af de kurser, der bliver tilbudt. Som ansat er der mange pligter at tage sig af, og der er mange anstrengelser at yde. Derfor tilbydes der kurser, som kan anskueliggøre mange af de daglige mål, som bliver lagt.

Kompetenceskærpning

I et kursus i projektledelse bliver man altså styrket på mange områder. Primært handler det om at kunne overskue, kommunikere og eksekvere. Som projektleder vægtes det højt, at man fra starten af har en god forståelse for, hvad det er, det egentlig drejer sig om. Nogle gange kan man godt komme til at glemme, hvad det egentlig er, man sidder med. Som projektleder handler det dog om sætte koldt vand i blodet og udføre nøjagtigt og troværdigt.

Det fremtidige ansvar

Som projektleder får man et stort ansvar. Det er det, kurset forsøger at forberede en på. Med et kursus kan man altså komme tættere på det at være en god og kyndig projektleder. Men en projektleder er meget mere end bare en leder. Det er ligeså meget også mennesket bagved, som tæller og betyder noget for det foretagende, som man forsøger at udføre.

Se mulighederne for projektledelse kursus hos VIA


Category: Uddannelse
Søg råd udefra (foto hansentoft.dk)

Søg råd udefra (foto hansentoft.dk)

At få en virksomhed til at køre på skinner og opnå sine mål og strategier til fulde er en kunst i sig selv. En god virksomhed opstår ikke blot af sig selv, men er hårdt arbejde. Det ved alle der blot har beskæftiget sig i kort tid på dette område. At opnå gode resultater er ikke blot, at folk er dygtige til deres arbejde, men også at det sociale miljø som arbejdet udfolder sig i fungerer, er af stor betydning for en virksomheds fremdrift og for at mål bliver til synlige og giver mærkbare resultater. Der er altså behov for en god organisationskultur.

Organisationsudvikling

Hvis en virksomhed ikke kører efter planen, er det muligt at søge råd og vejledning fra professionelle som har stor erfaring med at udvikle organisationer, så resultater bliver synlige og mærkbare.

Selvom det kan være hårdt at blive analyseret og kritiseret, har det et utrolig gavnligt formål, men man må være åbensindet overfor konstruktiv kritik. Det er netop ved at udfordre allerede eksisterende tankegange og systemer, at der er mulighed for ændringer. Målet er altså at give redskaber så virksomheden kan vokse hurtigere og arbejde smartere frem mod de tilsigtede mål.

En god og solid ledelse

Ens for alle virksomheder er, at der er en ledelse, hvad der ikke er ens for alle virksomheder, er om det er en god og kompetent ledelse. At udvikle en leders kompetencer og sammensætte et godt lederteam er utrolig vigtigt for at en virksomhed kan vokse og afføde de ønskede resultater. En god leder skal kunne træffe vigtige beslutninger og tage styringen under pressede situationer. Det er ikke et let job, men det kan læres. Eksempelvis at fokusere på at lederne lærer hurtigt samtidig med at løse komplekse udfordringer på arbejdspladsen, er et af målene med lederudvikling.

Få hjælp til organisationskultur


Forstå mulighederne og begrænsningerne

Forstå virksomheder (foto hansentoft.dk)

Forstå virksomheder (foto hansentoft.dk)

Hvis du gerne vil øge dine kompetencer, få nye indsigter og kunne gøre en større indsats på dit arbejde, er det en oplagt mulighed at studere pædagogisk psykologi. I pædagogisk psykologi bliver du introduceret til en lang række teorier, med hvilke du kan danne dig et indtryk af de måder hvorpå man i dag anskuer pædagogiske arbejde, samt hvilke begrænsninger som de forskellige tilgange har. En af de væsentlige fordele ved at studere pædagogisk psykologi, er at du vil lære at blive kritisk overfor de måder man opfatter mennesket på i en pædagogisk psykologisk sammenhæng. Når det gælder menneskets psykologi, er man netop ude på dybt vand, da det er et område hvor tingene ikke har simple sammenhænge. Der er ikke én rigtig måde at anskue mennesket på indenfor psykologien, og det er derfor vigtigt at udvikle sin kritiske sans.

Alsidig indsigt i mennesket

Det betyder for dit arbejde, at du vil få en bredere og mere alsidig indsigt i måden hvorpå mennesket fungerer. Med andre ord vil det give dig en forståelsesramme for dit arbejde, og hvordan du på bedst mulig måde kan motivere og skabe trivsel for andre mennesker. I kombination med livserfaring kan du således bygge ovenpå din forståelse af mennesket, og være med til at udvikle nye tilgange til for eksempel undervisning. Pædagogisk psykologi lukker dørene op for viden som kan være vanskeligt at tilegne sig på egen hånd, og du vil blive i stand til at kunne identificere problemer i højere grad med en uddannelse indenfor pædagogisk psykologi. Du vil tilmed blive en del af et givende fællesskab af mennesker der deler interessen for faget, som du kan danne nye relationer med. Det vil alt i alt være en spændende og lærerig oplevelse at studere pædagogisk psykologi, som du vil kunne anvende i mange af livets områder.


Category: Udvikling
Tænk over jeres muligheder (foto hansentoft.dk)

Tænk over jeres muligheder (foto hansentoft.dk)

Forretningsudvikling kan gavne forretningen. Med forretningsudvikling kan man potentielt potensere de muligheder, der ligger indenfor enhver forretning. Det handler om effektivitet og idéudvikling. Vil man have det bedste ud af sin tid og sine penge, kan det være en god ide at tænke i de baner. Forretningsudvikling har gavnet mange forskeligartede virksomheder op igennem tiden, og er derfor blevet en populær måde at udvikle sin virksomhed på. Det er vigtigt altid at have blikket rettet stift mod fremtiden, men ligeså vigtigt er det at have benene plantet solidt i nutiden. Hvis man gerne vil drive sin virksomhed videre, er forretningsudvikling vejen frem: Her kan man finde nye muligheder rodfæstet i firmaets nutidige identitet. Her er der inspiration at hente både for den enkelte og for virksomheden som helhed.

Forretningsudvikling er procesorienteret

Det handler først og fremmest om at skabe potentiale på langt sigt. Har man blikket rettet mod alle de muligheder, der eksisterer indenfor enhver virksomheds sfære, kan man med forretningsudvikling komme tættere på resultater, som man søger efter. Forretningsudvikling gavner firmet i nuet, men søger også at bringe resultaterne tættere på. Processen er vigtig. Fordi at processen ikke er målorienteret men netop arbejdsorienteret, er det en vigtig faktor at have med i spillet. Forretningsudvikling søger at udvikle arbejdsprocesserne, så de bliver mere hensigtsmæssige. Hvis virksomheden opererer som en stor organisme, kan den dermed også blive mere sikker på at være mere effektiv og omstillingsparat.

Driver ideerne frem

Forretningsudvikling driver ideer og planerne frem. Med blikket rettet mod fremtiden og fødderne sat i de processer, der driver enhver virksomhed frem, kan man som virksomhed blive mere effektiv i det lange løb. Forretningsudvikling gavner virksomheden i det korte og det helt lange løb: Her er plads til effektivisering, menneskelighed og drivkraft.

Se på forretningsudvikling hos Hansen Toft

Læs mere om forretningsudvikling:

Forretningsudvikling er en optimering af din virksomhed


Category: Forretning
Et mediebureau sørger for det hele hænger sammen (Foto: mediawatch.dk)

Et mediebureau sørger for det hele hænger sammen (Foto: mediawatch.dk)

Har din virksomhed sin egen marketingsafdeling? Eller står i uden den del af virksomheden?

Din virksomhed kan være skruet sammen på mange måder. Uanset hvad, så er det altid en god ide at have et meget skarpt fokus på jeres medieprofil. Jo bedre og mere bevidste i er omkring jeres kommunikationsform, jo sikrere er i på at nå de kunder, I gerne vil have med at gøre. Det kan et mediebureau hjælpe jer med, uanset om virksomheden har egen marketingsafdeling eller ikke.

For et mediebureau handler det om at lave en klar medieprofil. Medierne er i rivende udvikling i disse tider. Det ses både i form af de traditionelle dagblade med videre, der ændrer form og funktion, og det ses i forbindelse med hele internetdelen. Alt bliver virtuelt, alt går hurtigere. Man når ikke kun sine forbrugere igennem brevsprækken ved middagstid på bestemte dage.

Mød dine modtagere

Hvis du er i tvivl om, om du har brug for en stærkere marketingsprofil, så skal du spørge dig selv, hvordan virksomhedens marketingsstrategi ser ud. Herunder handler det om at vide, hvem der er virksomhedens målgruppe, og hvordan I kommunikerer med dem. Dette skal I kunne svare helt specifikt på. Hvis ikke, I er helt sikre, så kan et mediebureau hjælpe jer med at rette fokus på et smalt, specifikt og konkret område af modtagere.

Når I har fundet ud af, hvem det er, jeres produkt, jeres virksomhed har et produkt eller en ydelse, der passer til, er det vigtigt at finde ud af, hvordan I egentlig når ud til dem. Hvad er jeres budskab? Hvad vil I egentlig gerne fortælle dem? – Sig det meget kort og meget konkret. Derudover skal i gøre op med jer selv, hvilket medie i bruger. Bruger I det rigtige på den rigtige måde?

Ovenstående og meget mere kan et mediebureau hjælpe din virksomhed med – uanset om der er en marketingsafdeling eller ikke.


Se mulighederne for et mediebureau her

 

Læs meget mere om mediebureauer her:

Mediebureau hjælper virksomheder med marketing

Mediebureau kan hjælpe dig til en større omsætning

Arbejd sammen med et mediebureau i Århus


Category: Mediebureau
Intet er umuligt inden for webudvikling

Intet er umuligt inden for webudvikling

Det er svært at forestille sig en verden uden sociale medier. De betyder ekstremt meget for den måde, som mennesker kommunikerer på til hinanden. Generelt betyder internettet ekstremt meget for den måde vi lærer på. Vi lader os meget nemt påvirke. Internettet har stor indflydelse på den måde, vi tænker over tingene på.

Med webudvikling kan man meget nemt og hurtigt sin virksomheds opmærksomhed, således at den giver mening. Hvis man ønsker at optimere søgehits, og man ønsker at komme ud til den brede offentlighed, bør man uden tvivl benytte sig af webudvikling. Webudvikling kan optimere ens virksomhed og dens effektivitet, således at salget på længere sigt vil blive forøget og effektiviseret.

Få optimerede søgehits og resultater

Webudvikling varetages af professionelle med stor erfaring indenfor markedsføring på nettet. Det vil sige, at man meget hurtigt kan få optimeret de søgehits, der er relaterede. Webbrugeren vil gennem internettets forunderlige og stærkt forbundne verden blive forbundet med virksomhedens varer. Internettet er forbundet på mærkværdig vis, og det lader sig vise på de mest mærkelige måder. Den måde vi for eksempel forbinder os selv i de mærkeligste grupper eller sider på facebook med folk på den anden side af kloden, er for eksempel et symbol for, hvor lille verden er blevet. Den rette markedsføring med den rette webudvikling kan tage bestik af denne situation og optimere virksomhedernes opmærksomhed. Det vil på kort og på langt sigt gavne enhver ambitiøs virksomhed, at den fremstår mere synlig på de sociale medier og søgemaskiner. Det kan dedikeret webudvikling sørge for. En virksomhed vil kunne se, at det gavner resultaterne, når søgemaskinehits og tekster bliver lagt ud på nettet gennem en fornuftig online markedsføring og webudvikling.

Se og føl på resultaterne efter at have sagt ja til webudvikling, markedsføring og assistance fra professionelle.

Få yderligere information om webudvikling her


Category: Webudvikling
I bør forholde jer til organisationskultur (Foto: viauc.dk)

I bør forholde jer til organisationskultur (Foto: viauc.dk)

Om du har en stor eller lille virksomhed, så er det vigtigt at arbejde med den. Ikke kun på det kreative og innovative niveau. Hvis du kun arbejder med produktudvikling, glemmer du dine medarbejdere, og en virksomhed uden medarbejder udvikling, er en virksomhed som ikke holder længe.

En god organisationskultur er et sundt arbejdsmiljø, hvilket tydeligt kan mærkes på en virksomhedens produkter. Det er derfor en god idé at sørge for, at kulturen i din virksomhed fungerer godt.

Det kan være svært selv at stå for udviklingen af dine medarbejdere, og selv finde på gode tiltag, der kan hjælpe til en sund organisationskultur. Dermed ikke sagt, at du skal nedprioritere det. Du kan få hjælpe til at udvikle din virksomhed med konsulenterne fra Hansen Toft.

Professionelt arbejde med din virksomhed

Hansen Toft har i mange år beskæftiget sig med virksomheder og deres udvikling. De har både arbejdet med store og små virksomheder og ved, hvad der fungerer, og hvad der ikke er værd at bruge din tid på. At søsætte projekter kan nemlig koste meget dyrebar tid og penge, og det er derfor godt kun at investere i det, der kan betale sig og som giver en positiv udvikling til din virksomhed.

Når du får hjælp fra en virksomhed som Hansen Toft, så arbejder de med din virksomhed på flere niveauer og gennem forskellige faser afhængig af, hvad du har brug for deres hjælp til. De analyserer blandt andet virksomheden og ser på den nuværende organisationskultur. Nogle ting skal måske laves om eller helt fjernes, andet skal der bare en lille modifikation til, før det virker.

Få rådgivning og hjælp til organisationskultur


Category: Organisation
Følg udviklingen med online markedsføring (foto memeburn.com)

Følg udviklingen med online markedsføring (foto memeburn.com)

Når du åbner en avis og ser en reklame, er det reelt ikke til at sige, hvor mange andre der også ser reklamen. Og om de forstår budskabet. Og dertil om de handler ud fra, hvad budskabet siger dem.

Aviser er traditionelle medier at markedsføre sig i. Med online markedsføring har du mulighed for at nå nogle helt nye højder. Med online markedsføring kan du nemlig måle virkningen at den kommunikation, som du forsøger at føre med et vist modtagersegment.

Først du laver en online markedsføring, er det nemlig vigtigt, at du har lavet en helt konkret marketingsstrategi. Det vil sige en præcis strategi for, hvordan du gerne vil nå dine kunder, og hvilke kunder du gerne vil nå.

Med denne markedsføringsstrategi for øje har du rigtig gode muligheder for at nå endnu større succes med din virksomhed, hvis du laver en specificeret online markedsføring. Her har du nemlig garanti for, at det er målbart, hvem det rammer, og hvordan det virker.

Du betaler for det, du får

Der er en stor og central forskel på online markedsføring og traditionel markedsføring i aviser, radio, på tv og i blade. Når du markedsfører på traditionel vis, så er der en fast pris. Der er satser, som man arbejder ud fra og regner med. Dette gælder ikke, når du laver online markedsføring. Her betaler du for det, annoncerne og din yderligere markedsføring opnår.

Der er efterhånden en vid og bred række af muligheder for, hvordan man kan markedsføre sig online. Derfor er det naturligvis vigtigt, at du, ligesom med den generelle markedsføringsstrategi ovenfor, lægger en helt konkret strategi for, hvordan du vil bruge de virtuelle medier. Der er mange løsninger på online markedsføring. Man forskellige løsninger, der alle virker på hver sin vis. Det handler om at vælge den markedsføring, der passer netop til dig i den givne situation.

Se mulighederne for online markedsføring

Læs meget mere om online markedsføring:

Online markedsføring: Har du styr på det hele?

Online markedsføring er et hit for dit firma

Hvad er god online markedsføring?